Heimehjelp

Hva tilbyr vi?

Hjemmehjelpstjenestens hovedoppgave er renhold i private hjem:

  • Nødvendig rengjøring av rom som er i daglig bruk
  • Sengetøyskift
  • Vask av tøy

Vi ønsker å levere en forutsigbar tjeneste til fornøyde brukere.
Vi tilstreber at brukeren i så stor grad som mulig får de samme ansatte å forholde seg til, mest mulig brukertid og minst mulig transporttid.

Hvem kan få tilbudet?

Brukeren må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom eller funksjonshemming.

All hjemmehjelp blir nøye vurdert ut ifra av behov og hva en kan gjøre selv. Vi vurderer også om andre i husstanden kan hjelpe.

Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.

Slik søker du


Send søknaden i vanlig brevpost.

Hva koster det?

Betalingen beregnes med utgangspunkt i husstandens samlede inntekt. 
Faktura sendes hver måned.

Betalissatsar heimehjelp
Årsinntekt husstand G-beløp Pris
0 - 2 G kr 0 - 187 268 kr 215 pr mnd
2 - 3 G kr 187 269 - 280 902 kr 198 pr time
3 - 4 G kr 280 903 - 374 536 kr 225 pr time
4 - 5 G kr 374 537 - 468 170 kr 278 pr time
Over 5 G kr 468 171 kr 358 pr time

Med inntekt inntil 2 G (kr 187 268) er prisen for hjemmehjelp maksimum kr 215 per måned.
Betalingssatsene reguleres hvert år.

Kontaktinformasjon

Laila Nylund
Leiar helse- og omsorg
E-post
Telefon 992 11 769
Mobil 992 11 769