Demensteam

Kva tilbyr vi?

Demensteamet skal sikre at personer med demens og deira pårørande får god utredning, oppfølging og et godt tilpassa tenestetilbod.

Våre arbeidsoppgåver

  • Vi utfører heimebesøk med fokus på kartlegging og utredning av diagnose og hjelpebehov
  • Vi gir råd og rettleiing knytt til diagnose og oppfølging og behandling til brukarar
  • Vi har oversikt over relevante tilbod og tenester i kommunen og i spesialisthelsetenesta
  • Vi gir støtte og rettleiing til pasientar og pårørande

Kven kan få tilbodet?

Alle som har en bekymring knytt til demens, enten for egen del, som pårørande eller som hjelpepersonell, kan gjerne ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

Brit Tove Båsland Støylen
Syn- og hørselkontakt
E-post
Telefon 37 18 52 93
Mobil 975 31 647