Dagsenter for demente

Hva tilbyr vi?

Dagsenteret har tilbud om inntil 5 plasser, 2 dager i uken, og er lokalisert på Åmli pleie og omsorgssenter. 

Det kan også gis tilbud om en til en ved behov

De som har behov for det blir hentet og kjørt hjem, enten med taxi eller transport via Åpos

Det blir servert lunsj eller kaffemat og kaffe.

Dagene fylles med aktiviteter som: matlaging, turer, spill, høytlesing m.m.

Hvem kan få tilbudet?

Dagsenteret er et tilbud til hjemmeboende personer under utredning eller med diagnosen demens. 

Hva koster det?

Prisen er i 2023 satt til 105,- pr. gang i egenandel inkludert skyss og mat.

Kontaktinformasjon

ÅPOS Heimesjukepleia
Telefon 91 88 66 63
Mobil 91 88 66 63
Sigrid Austenå
Teamleiar heimesjukepleie
E-post
Telefon 94 52 98 60
Mobil 94 52 98 60