Barnevern

Åmli kommune er med i det interkommunale samarbeidet Barneverntjenesten Øst i Agder, som Gjerstad kommune er vertskommune for.
All informasjon om barnevern finn du på nettsidene deira.

Barneverntjenenesten Øst i Agder sine nettsider

Kontaktinformasjon

. Barneverntjenesten Øst i Agder
Telefon 47 99 33 33

Barnevernet Øst i Agder er lokalisert på Brokelandsheia, og er et interkommunalt barnevern for kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. Vertskommune er Gjerstad kommune.