Flyktningeplan

Åmli kommune har utarbeida eigen flyktningeplan. Her vil du finne informasjon om målsetting for integreringsarbeidet og tenestar kommunen kan tilby.

 

Besøksadresse

Rådhuset: Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator
E-post
Telefon 37 18 52 21
Mobil 473 91 990