Flyktningeplan

Åmli kommune har utarbeida eigen flyktningeplan. Her vil du finne informasjon om målsetting for integreringsarbeidet og tenestar kommunen kan tilby.

 

Besøksadresse

Rådhuset: Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Rektor Åmli voksenopplæring, flyktningekoordinator, barnehagemyndighet , barnekoordinator
E-post
Telefon 47 39 19 90
Mobil 47 39 19 90