Alternativ mottaksplass (AMOT)

UDI har en utvidet ordning for alternativ mottaksplass for ukrainere som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse, som bor privat eller andre steder i kommuner frem til de blir bosatt. 

For å søke om alternativ mottaksplass, må du ha registrert deg hos politiet og fått DUF-nummer og d-nummer. Du må også ha funnet et sted å bo i en kommune. 

Eksempler på steder å bo kan være:

  • hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune
  • hos andre private personer som har tilbudt om et sted å bo 
  • bolig som er formidlet av frivillige organisasjoner, eller kommunen, og som ikke er en del av mottakssystemet. 

Slik søker du AMOT:

Det er UDI som skal ha søknadene om alternativ mottaksplass. 

Privatboende ukrainere som har søkt asyl, men som ennå ikke har fått søknaden godkjent, og har behov for økonomisk hjelp fra det offentlige har to valg:

  • De kan ta kontakt med et asylmottak
  • De kan søke alternativ mottaksplassering. Se lenke: Alternativ mottaksplass - UDI. Det er asylsøkeren selv som skal søke, ikke kommunen eller den de bor hos.

Søknad om mottaksplass

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Rektor Åmli voksenopplæring, flyktningekoordinator, barnehagemyndighet , barnekoordinator
E-post
Telefon 47 39 19 90
Mobil 47 39 19 90