Skatt og likning

Skatteetaten har ikkje kontor i Åmli, men du kan kontakte Skatt Sør på tlf 80080000.

Skatt Sør sine nettsider

Det er inngått eit interkommunalt samarbeid vedrørende skatteoppkrevjarfunksjonen mellom kommunane Tvedestrand, Åmli, Risør, Gjerstad og Vegårshei under fagleg leiing av Tvedestrand kommune v/Kemneren i Østregionen.

Finn meir informasjon på Tvedestrand kommune sine nettsider

Spør oss

Skatteetaten hjelper med:

Skatteoppkrevjaren/kemneren hjelper med:

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Åmli kommune: 6345 0609295

Mangler du kid-nummer?

Lag KID nr sjølv på skatteetaten.no

Kontaktinformasjon

Vidar Kyrdalen
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 18 52 12
Mobil 952 72 760
Kemneren i Østregionen
E-post
Telefon 37 19 95 00