Skjenkebevilling i sommar?

På grunn av ferieavvikling vil ikkje søknader om skjenkebevilling bli behandla i perioden 3. juli til 10. august.

Søknader som kjem inn i denne perioden blir behandla etter 10. august.

Skjenkebevilling for lukka og åpent arrangement

Når treng du å søke?

Du må søke om skjenkebevilling dersom:

 • Du skal servere alkohol i eit lukka selskap som for eksempel bryllaup, jubileum eller interne arrangement i bedrifter. Til slike arrangement må du søke om ambulerande skjenkebevilling.
 • Du leier lokaler, tek betalt for alkohol eller dersom lokalet kun har serveringsbevilling. Til slike arrangement må du søke om skjenkebevilling for ein enkelt anledning.
 • Du skal ha eit arrangement som er åpent for publikum, i lokale utan skjenkebevilling eller utandørs på eit avgrensa område. Til slike arrangement må du søke om skjenkebevilling for ein enkelt anledning.

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Den som søker om bevilling må være over 20 år.
 • Du må oppgi ein person som skal være ansvarleg for skjenkinga. Skjenkeansvarleg må være fylt 20 år.

Kva koster det?

Skjenkebevilling - ambulerande eller enkeltanledning
Type bevilling Pris
Ambulerande - pr anledning 340
Enkeltanleding - under 50 deltakarar 280
Enkeltanledning - under 100 deltakarar 500
Enkeltanledning - under 500 deltakarar 1 500
Enkeltanledning - over 500 deltakarar 2 500

Korleis søke?

Du bruker elektronisk søknadsskjema, som du finn under.

Ambulerande skjenkebevilling eller skjenkebevilling for ein enkelt anledning

Kor lang tid tar det?

Behandlingstida er omtrent 3 veker.

Korleis får du svar?

Du får svar via digital postkasse, papirpost eller epost.

Lovar og forskrifter

Oversikt over lovar og reglar som gjeld for serverings-, sals- og skjenkestader i Åmli

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

 • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg