Skjenkebevilling for lukka og åpent arrangement

Når treng du å søke?

Du må søke om skjenkebevilling dersom:

 • Du skal servere alkohol i eit lukka selskap som for eksempel bryllaup, jubileum eller interne arrangement i bedrifter. Til slike arrangement må du søke om ambulerande skjenkebevilling.
 • Du leiger lokale, tek betalt for alkohol eller dersom lokalet kun har serveringsbevilling. Til slike arrangement må du søke om skjenkebevilling for ein enkelt anledning.
 • Du skal ha eit arrangement som er åpent for publikum, i lokale utan skjenkebevilling eller utandørs på eit avgrensa område. Til slike arrangement må du søke om skjenkebevilling for ein enkelt anledning.

Ambulerende skjenkebevilling

 • For mindre lukka arrangement der gjestane er invitert på forhånd og er kjente for verten.
 • Eksempel: jubileum, bryllup, mindre jobbfestar.
 • Ved ambulerande skjenkebevilling er det ikkje høve til å ta betalt for alkohol, her må verten spandere.
 • Det må søkast minimum to veker før arrangementet.

Skjenkebevilling for enkeltanledning

 • For arrangement som er åpne for alle, også om det er billettsalg/påmelding.
 • Eksempel på arrangement: festival, offentlig arrangement, forestilling, julebord.
 • Arrangementet kan ha varighet ein en eller eit par dagar.
 • Det må søkast minimum fire veker før arrangementet.

Kva krav må du oppfylle?

 • Den som søker om bevilling må være over 20 år.
 • Du må oppgi ein person som skal være ansvarleg for skjenkinga (styrar). Dersom arrangementet er stort må du og ha ein stedfortreder. Begge desse må være fylt 20 år.
 • For styrar og stedfortreder ved enkeltanledning må kommunen innhente vandelsuttale frå politiet. Denne må vise plettfri vandel ift aktuelle lovar.

Kva kostar det?

Skjenkebevilling - ambulerande eller enkeltanledning
Type bevilling Pris
Ambulerande - pr anledning Gebyr i hht § 6-2, siste setning. i alkoholforskrifta.
Enkeltanledning - under 100 deltakarar 500
Enkeltanledning - under 500 deltakarar 2 000
Enkeltanledning - over 500 deltakarar 3 500

 

Korleis søke?

Du bruker elektronisk søknadsskjema:

Søk om ambulerande skjenkebevilling eller skjenkebevilling for ein enkelt anledning

Kor lang tid tar det?

Behandlingstida er omtrent 3 veker.

Korleis får du svar?

Du får svar via digital postkasse eller epost.

Lovar og forskrifter

Oversikt over lovar og reglar som gjeld for serverings-, sals- og skjenkestader i Åmli

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Konsulent
E-post
Telefon 91 35 47 46
Mobil 91 35 47 46
 • Arkivleder
 • Politisk sekretær
 • Valgansvarlig
 • Nettside, facebook, og elektroniske skjema
 • Skjenke-, salgs- og serveringsbevilling