Serveringsbevilling

Når treng du serveringsbevilling?

 • Dersom du planlegg å starte opp med servering av mat og/eller drikke, må du ha serveringsbevilling.
 • Dersom du skal skjenke alkoholhaldig drikke. Då må du i tillegg ha skjenkebevilling.

Korleis få serveringsbevilling?

Dagleg leiar ved serveringsstaden må ha bestatt etablerarprøva for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillinga vert gitt til selskapet som eig staden.

Korleis søke?

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema som du finn under. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg undervegs, det er difor lurt å ha desse klare før du starter med utfylling av søknaden.

Søk om serveringsbevilling

Vedlegg til søknad:

 • Bekreftelse på bestått etablererprøve
 • Skatteattest for den hvis regning serveringsstedet skal drivast (foretak eller privatperson)
 • Målsatt tegning over serveringsstaden, inne og eventuelt ute

Kor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandlast innan 60 dagar. Søknaden blir sendt på høyring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstida kan bli lenger dersom høyringsinstansane bruker lang tid, har merknader til søknaden eller dersom du gjer endringar undervegs i søknadsbehandlinga.

Kva kostar det?

Det er gratis å søke om serveringsbevilling.

Krav frå Mattilsynet

Du skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet dersom du skal servere mat og/eller drikke.

Her finn du meir informasjon og søknadsskjema frå Mattilsynet

Lovar og reglar

Serveringslova

Mattilsynet - krav om bestemmelser som hjelper deg når du skal servere mat

Regelverk for sals- og skjenkebevillingar

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 913 54 746
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

 • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg