Regelverk for sals- og skjenkebevillingar

Alle som har fått ei bevilling er ansvarleg for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift:

Alkoholforskrifta er gitt i medhald av alkohollova. Forskriften inneheld reglar om utøvelse av sals- eller skjenkebevilling.

Forskrift om prikktildeling og inndragning

Forskrifta inneheld reglar for tildeling av prikkar og inndragning av bevilling ved brot på alkohollova.

Serveringslova

Bokføringsforskrifta
 

Les kva som skjer dersom regelverket ikkje vert fulgt

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Konsulent
E-post
Telefon 91 35 47 46
Mobil 91 35 47 46
  • Arkivleder
  • Politisk sekretær
  • Valgansvarlig
  • Nettside, facebook, og elektroniske skjema
  • Skjenke-, salgs- og serveringsbevilling