Regelverk for sals- og skjenkebevillingar

Alle som har fått ei bevilling er ansvarleg for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du må vite for god drift:

Alkoholforskrifta er gitt i medhald av alkohollova. Forskriften inneheld reglar om utøvelse av sals- eller skjenkebevilling.

Forskrift om prikktildeling og inndragning

Forskrifta inneheld reglar for tildeling av prikkar og inndragning av bevilling ved brot på alkohollova.

Serveringslova

Bokføringsforskrifta
 

Les kva som skjer dersom regelverket ikkje vert fulgt

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 913 54 746
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg