Konsekvensar ved brot på regelverk

Ved brot på alkohollova vert det tildelt prikkar

Securitas utfører sals- og skjenkekontrollar i Åmli. Dersom det etter ein kontroll er konkludert med brot på alkohollova, er vi forplikta til å vurdere tildeling av prikkar. ved alvorlege brot skal det vurderast å melde det til politiet.

Dersom du i løpet av to år får tolv prikkar, kan vi dra inn sals- eller skjenkebevillinga di i ei veke. Når bevillinga er dradd inn, kan du ikkje selge eller skjenke alkohol.

Retningslinene er veiledande. Reaksjon overfor bevillingshaver må i kvart enkelt tilfelle besluttast på grunnlag av ei konkret vurdering.

Les meir i Alkoholpolitiske retningsliner for Åmli kommune, kap 6 (PDF, 427 kB)

Kor mange prikkar som vert tildelt ved type regelbrot:

8 prikkar

 • Sal og skjenking til mindreårige
 • Brot på bistandsplikten
 • Brot på kravet om forsvarleg drift
 • Hindring av kontroll 

4 prikkar

 • Sal og skjenking til åpenbart berusa person
 • Brot på tidsbestemmelsane
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brot på alderskrav til den som sel eller skjenker alkohol 

2 prikkar

 • Åpenbart påvirka person i lokalet
 • Manglar ved internkontrollsystemet
 • Manglande levering av omsetningsoppgåve
 • Manglande betaling av gebyr
 • Brot på reglar om styrar og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

 • Brot på reglane om alkoholfrie alternativ
 • Brot på reglane om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstaden
 • Brot på reglane om skjenkemengde for brennevin
 • Brot på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brot på reklameforbudet

Lovar og reglar

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 913 54 746
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

 • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg