Kunnskapsprøver

Det er to typer kunnskapsprøver, ei for salsbevilling i butikk og ei for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Kven kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøve.

Dersom du søker om å bli godkjent som styrar eller stedfortreder på stader med sals- eller skjenkebevilling må du ha bestått prøva. For å bli godkjent som styrar eller stedfortreder på ein sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år, og ha utvist uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgivnina og bestemmelsar i anna lovgivning som har sammenheng med alkoholloven sitt formål. 

Kva er pensum?

Pensum for salsbevilling:

Pensum for skjenkebevilling: 

Du må og kjenne til alkohollovas øvrige bestemmelsar.

For å lære meir kan du lese boka "Kunnskapsprøven i alkoholloven", eller du kan gå gjennom online opplæringsprogram. Du kan kjøpe både opplæringsprogram og materiell hos vinn.no.

Alkohollova (lovdata)

Alkoholforskrifta med kommentarar (Helsedirektoratet)

Les meir eller kjøp læremateriell på vinn.no

Påmelding

Ta kontakt med kommunen for å avtale tid til å ta prøva.

Pris

Det kostar kr 400,- pr prøve.

Gjennomføring av prøva

Prøva gjennomførast på rådhuset i Åmli sentrum, på pc/nettbrett via nettsida serveringsproven.no. Du får brukernavn og passord utdelt når du skal ta prøva.

Du kan og ta prøva i andre kommunar.

Du må ha med legitimasjon og kontanter for å betale. Vi har diverre ikkje bankterminal eller vipps.
Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 

Prøva er ei elektronisk fleirvalgsprøve på 60 minutt. 24 av 30 svar må være korrekte.

Prøva avleggast på norsk. Det er ikkje høve til å ha med tolk. Men du kan ha med norsk ordbok.

Kor mange gonger kan du ta prøva?

Du kan ta prøva på nytt heilt til du består. Du må betale for kvart nye forsøk.

Prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøva får eit prøvebevis. Du må ta godt vare på dette beviset. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvebeviset vert laga mens du venter, eller vi kan sende det til deg.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Konsulent
E-post
Telefon 91 35 47 46
Mobil 91 35 47 46
  • Arkivleder
  • Politisk sekretær
  • Valgansvarlig
  • Nettside, facebook, og elektroniske skjema
  • Skjenke-, salgs- og serveringsbevilling