Kunnskapsprøver

Det er to typer kunnskapsprøver, ei for salsbevilling i butikk og ei for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Kven kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøve.

Dersom du søker om å bli godkjent som styrar eller stedfortreder på stader med sals- eller skjenkebevilling må du ha bestått prøva. For å bli godkjent som styrar eller stedfortreder på ein sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år.

Kva er pensum?

  • Pensum for salsbevilling: Kunnskap om kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 i alkohollova, med forskrift
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 i alkohollova, med forskrift

For å lære meir kan du lese boka "Kunnskapsprøven i alkoholloven", eller du kan gå gjennom online opplæringsprogram. Både boka og opplæringsprogram kan kjøpast hos vinn.no.

Alkohollova

Les meir eller kjøp læremateriell på vinn.no

Påmelding

Ta kontakt med kommunen for å avtale tid.

Du kan og ta prøva i andre kommunar.

Gjennomføring av prøva

Prøva gjennomførast på rådhuset i Åmli sentrum.

Du må ha med legitimasjon og kontanter for å betale. Vi har diverre ikkje bankterminal eller vipps.
Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 

Prøva er ei fleirvalgsprøve på 60 minutt som gjennomførast ved bruk av pc. Du må ha maks 6 feil for å bestå prøva.

Prøva avleggast på norsk. Det er ikkje høve til å ha med tolk. Men du kan ha med norsk ordbok.

Kor mange gonger kan du ta prøva?

Du kan ta prøva på nytt heilt til du består. Du må betale for kvart nye forsøk.

Prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøva får eit prøvebevis. Du må ta godt vare på dette beviset. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvebeviset vert laga mens du venter, eller  kan sendast til deg.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg