Gebyr vatn og avløp

Årsgebyr for vann- og avløpsgebyr består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr).

Abonnementsgebyr

Alle bolig og næringseiendommer betaler et fast abonnementsgebyr. Gebyret skal betales for alle boenheter

Vann og avløp - abonnement
Type Vatn Avløp
Bustadeigedom og fritidsbustad, pr bueining kr 2 634 Kr 2 039
Sameige m/felles vassmålar med både bu- og brukseiningar, pr brukseining kr 2 634 kr 2 039


Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert på første termin. 

Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk
Forbruk Pris inkl mva
Vann, pr m3 kr 47,23
Avløp, pr m3 kr 38,04


Koble til vann og avløp

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Vann og avløp - tilkobling
Type tilkopling Pris inkl mva
Tilkopling til kommunal vassledning kr 3 238
Tilkopling til kommunal avløpsledning kr 3 238


Abonnementsgebyr - nærings-, kombinasjons- og landbrukseigedom

Vann og avløp - abonnemet næring
Type Tal Vatn Avløp
Kategori 1 (0-300m3) 1 kr 2 634 kr 2 039
Kategori 2 (311-1000m3) 3 kr 7 902 kr 6 117
Kategori 3 (1001-3000m3) 6 kr 15 804 kr 12 234
Kategori 4 (3001-6000m3) 12 kr 31 608 kr 24 468
Kategori 5 (6001-20000m3) 24 kr 63 216 kr 48 936
Kategori 6 (20001-50000m3) 50 kr 131 700 kr 101 950
Kategori 7 (50001-150000m3) 100 kr 263 400 kr 203 900
Kategori 8 (150001-500000m3) 150 kr 395 100 kr 305 850
Kategori 9 (500001-1000000m3) 300 kr 790 200 kr 611 700

 

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Åmli kommune, Agder - Lovdata

Kontaktinformasjon

Trond Johansson
Konsulent
E-post
Telefon 48 29 14 40
Mobil 48 29 14 40

Ansatt i Økonomi, men utfører også oppgåver for Samfunn.