Gebyr vatn og avløp

Årsgebyr for vann- og avløpsgebyr består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr).

Abonnementsgebyr

Alle bolig og næringseiendommer betaler et fast abonnementsgebyr. Gebyret skal betales for alle boenheter

Vann og avløp - abonnement
Type Pris inkl mva
Vann - årlig gebyr kr 4 129
Avløp - årlig gebyr kr 4 204

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert på første termin. 

Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Les mer om vannmåler (link)

Vann og avløp - forbruk
Forbruk Pris inkl mva
Vann, pr m3 kr 23,33
Avløp, pr m3 kr 25,10

Koble til vann og avløp

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Les mer om tilbobling

Vann og avløp - tilkobling
Type tilkobling Pris inkl mva
Tilkobling til kommunal vannledning kr 3 238
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr 3 238

Forskrift om vann og avløpsgebyrer

Kontaktinformasjon

Trond Johansson
Konsulent
E-post
Telefon 37 18 52 40

Ansatt i Økonomi, men utfører også oppgåver for Samfunn.