Gebyr vatn og avløp

Årsgebyr for vann- og avløpsgebyr består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr).

Abonnementsgebyr

Alle bolig og næringseiendommer betaler et fast abonnementsgebyr. Gebyret skal betales for alle boenheter

Vann og avløp - abonnement
Type Vatn Avløp
Bustadeigedom og fritidsbustad, pr bueining kr 1 828 Kr 1 591
Sameige m/felles vassmålar med både bu- og brukseiningar, pr brukseining kr 1 828 kr 1 591


Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert på første termin. 

Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk
Forbruk Pris inkl mva
Vann, pr m3 kr 36,71
Avløp, pr m3 kr 35,84


Koble til vann og avløp

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Vann og avløp - tilkobling
Type tilkopling Pris inkl mva
Tilkopling til kommunal vassledning kr 3 238
Tilkopling til kommunal avløpsledning kr 3 238


Abonnementsgebyr - nærings-, kombinasjons- og landbrukseigedom

Vann og avløp - abonnemet næring
Type Tal Vatn Avløp
Kategori 1 (0-300m3) 1 kr 1 828 kr 1 591
Kategori 2 (311-1000m3) 3 kr 5 484 kr 4 773
Kategori 3 (1001-3000m3) 6 kr 10 968 kr 9 546
Kategori 4 (3001-6000m3) 12 kr 21 936 kr 19 092
Kategori 5 (6001-20000m3) 24 kr 43 872 kr 38 184
Kategori 6 (20001-50000m3) 50 kr 91 400 kr 79 550
Kategori 7 (50001-150000m3) 100 kr 182 800 kr 159 100
Kategori 8 (150001-500000m3) 150 kr 274 200 kr 238 650
Kategori 9 (500001-1000000m3) 300 kr 548 000 kr 477 300

 

Forskrift om vann og avløpsgebyrer

Kontaktinformasjon

Trond Johansson
Konsulent
E-post
Telefon 482 91 440
Mobil 482 91 440

Ansatt i Økonomi, men utfører også oppgåver for Samfunn.