Feiegebyr

Gebyr for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale gebyrene. Feiing og branntilsyn utføres etter behov. 

Les mer om feiing og branntilsyn hos Østre Agder Brannvesen

Hva koster det?

Feiegebyr
Hva Pris inkl mva
Pr pipeløp* pr år kr 368
Feiing pr pipeløp utenom ordinær feierunde kr 733

*En skorstein/pipe kan ha flere pipeløp.

Søk om fritak

Du kan søke feiertjenesten om fritak hvis fyringsanlegget er koplet fra pipe/skorstein og pipeløpet er murt igjen. 

Kontaktinformasjon

Trond Johansson
Konsulent
E-post
Telefon 37 18 52 40

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.