Betaling av eigedomsgebyr

Kommunale eiendomsgebyrer omfatter: 

Renovasjonsgebyr og slamgebyr faktureres av Indre Agder Avfallsselskap (IATA)

Vann- og avløpsgebyrer, feiergebyr og eiendomsskatt faktureres i 4 terminer pr. år med forfall den 25. i måneden. Målt vannforbruk avregnes og faktureres i første termin.

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdato.  

Eiendommer med lave fakturabeløp på eiendomsskatt får faktura en gang i året.

Betal eiendomsgebyrer med eFaktura eller avtalegiro 

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller avtalegiro.
Når du oppretter avtalegiro for kommunale eiendomsgebyrer, vil det kun være eiendomsgebyrer som blir betalt via denne avtalen. 

Les mer om eFaktura og avtalegiro

Har du fått purring?

Har du fått purring må du kontakte inkassobyrået.

Kontaktinformasjon

Trond Johansson
Konsulent
E-post
Telefon 37 18 52 40

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.