Betaling av eigedomsgebyr

Kommunale eiendomsgebyrer omfatter: 

Renovasjonsgebyr og slamgebyr faktureres av Indre Agder Avfallsselskap (IATA).

Vann- og avløpsgebyrer, feiegebyr og eiendomsskatt faktureres av Åmli kommune.
Åmli kommune tilbyr tre faktureringsalternativ; 1 termin pr. år, 4 terminer pr. år eller 12 terminer pr. år.

Målt vannforbruk avregnes og faktureres i 1. termin .

For de eiendomsbesitterene som kun betaler eiendomsskatt og der skatten er kr 1000 eller mindre faktureres i 1. termin.

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdato.

Betal eiendomsgebyrer med eFaktura eller avtalegiro 

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller avtalegiro.
Når du oppretter avtalegiro for kommunale eiendomsgebyrer, vil det kun være eiendomsgebyrer som blir betalt via denne avtalen. 

Les mer om eFaktura og avtalegiro

Har du fått purring?

Har du fått purring må du kontakte inkassobyrået.

Kontaktinformasjon

Trond Johansson
Konsulent
E-post
Telefon 48 29 14 40
Mobil 48 29 14 40

Ansatt i Økonomi, men utfører også oppgåver for Samfunn.