Avtalegiro og elektronisk faktura

Åmli kommune tilbyr Avtalegiro og elektronisk faktura på dei fleste av sine tenester.

Avtalegiro

Avtalegiro er ein avtale mellom kunden og kundens bank, og kan kun opprettast av kunden sjølv. 
Ein kan lage avtalegiro ved å gi beskjed til banken eller direkte i nettbanken når ein betaler ein faktura.

Ved avtalegiro trekkast beløpet på kunden sin konto på forfallsdato. Det føresettast dekning på konto og høgt nok grensebeløp.

Avtalegiro sendast kunden, men er sladda i betalingsfeltet og skal dermed ikkje betalast i bank/nettbank i tillegg til trekket som vert gjort.

Ved avtalegiro mottek kunden rekning i posten og er dermed gebyrbelagt med  kr 45 pr. faktura.

Elektronisk faktura

Både privatpersonar og næringsdrivande kan nytte elektronisk faktura.
For privatpersonar vert elektronisk faktura omtalt som eFaktura og for næringsdrivande EHF-faktura.

eFaktura  inneber at du får fakturaene tilsendt i nettbanken i staden for papirformat i postkassa. Avtalen opprettast i kunden sin nettbank.
EHF-faktura vert sendt kunden elektronisk på bakgrunn av registrering i Elektronisk mottaksregister (ELMA). Fakturaen sendast kunden ut frå dei opplysningane  kunden har registrert i ELMA.

Både eFaktura og EHF-faktura er friteke for fakturagebyr

Les meir om E-faktura

Kontaktinformasjon

Vidar Kyrdalen
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 18 52 12
Mobil 952 72 760