Personleg beredskap

Hva kan skje?

Tenk igjennom hva dere skal gjøre for eksempel ved et langvarig strømbrudd, brann i boligen eller større ulykker. Er du spesielt utsatt for vær og vind der du bor? Er det noe i din hverdag du ikke ville klart deg uten? Dette er ting du bør tenke igjennom og planlegge for.

Vurder risiko og sårbarhet i ditt hjem:

 • Tenk igjennom hvilke farer, ulykker og utfordringer du kan møte hjemme.
 • Tenk igjennom konsekvensene av langvarig strøm-, vann og telebrudd.
 • Finn ut hvilke risiko som kan reduseres på forhånd.
 • Avklar behovet for å bedre beredskapen i ditt hjem.

Ved brann:

 • Redde, varsle, slukke

Gi blod:

 • En halvliter blod kan redde liv

Ved pandemi:

 • Vaksine gir den beste beskyttelsen mot influensa
 • Vask hendene med såpe og rennende vann
 • Unngå å ta på øyne, nese og munn før du har vasket hendene

Fjellvett, badevett, festivalvett og kulde / vintervett:

 • Lær deg reglene og følg dem

Ekstremvær:

 • Følg med på met.no
 • Følg med på Flom – skred – og is varsel på varsom.no
 • Sikre eiendom og verdier
 • Forbered deg på å være uten vann, vei og strøm

Strømbrudd:

 • Sørg for alternativ strømkilde
 • Ha radio som går på batterier
 • Ha mat i form av tørrmat og hermetikk
 • Ha tilgjengelig alternative lyskilder
 • Sørg for nok drivstoff på bilen
 • Sjekk at naboen er trygg
 • Ha kontanter til nødvendige innkjøp

Vannet blir borte:

 • Følg med på varsel fra myndighetene
 • Følg med på myndighetenes handtering av situasjonen

Dette bør du ha i hus:

 • Drikkevann
 • Tørrmat
 • Radio med batterier
 • Lommelykt
 • Stearinlys
 • Fyrstikker
 • Ved
 • Førstehjelpsutstyr
 • Kokeapparat som går på gass eller rødsprit så du kan få deg litt varmmat
 • Kontanter
 •  Medisiner du er avhengig av

Kilde: rodekors.no/beredskap og sikkerhverdag.no

Kontaktinformasjon

Trine Krossbekk Agersborg
HR-/HMSk og beredskapskoordinator
E-post
Telefon 90 06 62 18
Mobil 90 06 62 18
 • Personal
 • Beredskap
 • HMS
 • Internkontroll
 • Kvalitet
 • Ansattportal.