Betalingssatsar barnehage

Ein betalar for 11 månader i året, og får ikkje rekning i juli.
Betalingsfristen er den 30. i kvar månad.

Betalingssatsar for plass og kost

Makspris for en heltidsplass er 3 050 kroner per måned fra og med 1. august 2022. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 33 550 kroner. Maksimalsatsene fastsettes av Stortingets årlige budsjettvedtak.

Betalingssatsar kommunal barnehage frå og med 1. august 2022:

Betalingssatsar kommunal barnehage
Antal dagar pr veke Plass pr mnd Kost pr mnd
5 dagar pr veke 3 050 300
4 dagar pr veke 2 593 240
3 dagar pr veke 2 204 180
2 dagar pr veke 1 873 120


Kjøp av enkeltdagar

Kjøp av enkeltdager koster 300 kroner per dag og gjeld dei som allereie har deltidsplass i barnehagen.

Søskenmoderasjon

Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 75 % for øvrige. Søskenmoderasjonen gjeld ikkje kost eller ved kjøp av enkeltdagar

Kontaktinformasjon

Evy Margrete Sandhaug
Styrar Beverborga og Dølemo barnehage
E-post
Telefon 917 08 964
Mobil 917 08 964
Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 993 63 044
Mobil 993 63 044