Betalingssatsar barnehage

Ein betalar for 11 månader i året, og får ikkje rekning i juli.
Betalingsfristen er den 30. i kvar månad.

Betalingssatsar for plass og kost

Makspris for en heltidsplass er 3 315 kroner per måned fra og med 1. januar 2022. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 36 465 kroner. Maksimalsatsene fastsettes av Stortingets årlige budsjettvedtak.

Betalingssatsar kommunal barnehage frå og med 1. januar 2022:

Betalingssatsar kommunal barnehage
Antal dagar pr veke Plass pr mnd Kost pr mnd
5 dagar pr veke 3 315 300
4 dagar pr veke 2 818 240
3 dagar pr veke 2 395 180
2 dagar pr veke 2 036 120


Kjøp av enkeltdagar

Kjøp av enkeltdager koster 300 kroner per dag og gjeld dei som allereie har deltidsplass i barnehagen.

Søskenmoderasjon

Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 75 % for øvrige. Søskenmoderasjonen gjeld ikkje kost eller ved kjøp av enkeltdagar

Kontaktinformasjon

Evy Margrete Sandhaug
Styrar Beverborga barnehage
E-post
Telefon 917 08 964
Mobil 917 08 964
Svanaug Fossli
Styrar Dølemo barnehage
E-post
Telefon 480 93 135
Mobil 480 93 135
Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 993 63 044
Mobil 993 63 044