Betalingssatsar barnehage

Ein betalar for 11 månader i året, og får ikkje rekning i juli.
Betalingsfristen er den 30. i kvar månad.

Betalingssatsar for plass og kost

Makspris for en heltidsplass er 3 000 kroner per måned fra og med 1. januar 2023. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 33 000 kroner. Maksimalsatsene fastsettes av Stortingets årlige budsjettvedtak.

Betalingssatsar kommunal barnehage frå og med 1. januar 2023:

Betalingssatsar kommunal barnehage
Antal dagar pr veke Plass pr mnd Kost pr mnd
5 dagar pr veke 3 000 300
4 dagar pr veke 2 550 240
3 dagar pr veke 2 168 180
2 dagar pr veke 1 842 120


Kjøp av enkeltdagar

Kjøp av enkeltdager koster 300 kroner per dag og gjeld dei som allereie har deltidsplass i barnehagen.

Søskenmoderasjon

Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2. For fleire enn to barn er barnehageplass gratis. Søskenmoderasjonen gjeld ikkje kost eller ved kjøp av enkeltdagar

Kontaktinformasjon

Camilla Rønningen
Styrar Beverborga barnehage (vikar)
E-post
Telefon 99 36 30 44
Mobil 99 36 30 44

Vikar for Svanaug Fossli

Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 99 36 30 44
Mobil 99 36 30 44
Evy Margrete Sandhaug
Styrar Dølemo barnehage
E-post
Telefon 91 70 89 64
Mobil 91 70 89 64