Nye barnehageprisar i 2019

Frå 1. januar 2019 auker prisen for full barnehageplass i kommunal barnehage frå kr 2 910,- til kr 2 990,- pr månad.
Frå 1. august 2019 auker prisen for full barnehageplass i kommunal barnehage frå kr 2 990,- til kr 3 040,- pr månad.

(Med forbehold om Stortinget sitt endelege vedtak av statsbudsjettet)

Betalingssatsar barnehage

Ein betalar for 11 månader i året, og får ikkje rekning i juli.
Betalingsfristen er den 30. i kvar månad.

Betalingssatsar for plass og kost

Maksprisen for en heltidsplass per måned er foreslått til 2 910 kroner. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 32 010 kroner. Maksimalsatsene blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Betalingssatsar kommunal barnehage:

Antal dagar pr veke Plass pr mnd Kost pr mnd
5 dagar pr veke 2 910 300
4 dagar pr veke 2 474 240
3 dagar pr veke 2 102 180
2 dagar pr veke 1 787 120

 

Søskenmoderasjon

Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 75 % for øvrige. Søskenmoderasjonen gjeld ikkje kost eller ved kjøp av enkeltdagar

Kontaktinformasjon

Evy Margrete Sandhaug
Styrar Beverborga barnehage
E-post
Telefon 37 18 52 68
Mobil 917 08 964
Bente Rønningen Meyer
Styrar Dølemo barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 97
Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 92