Betalingssatsar barnehage

Ein betalar for 11 månader i året, og får ikkje rekning i juli.
Betalingsfristen er den 30. i kvar månad.

Betalingssatsar for plass og kost

Makspris for en heltidsplass er 3 230 kroner per måned fra og med 1. januar 2021. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 35 530 kroner. Maksimalsatsene fastsettes av Stortingets årlige budsjettvedtak.

Betalingssatsar kommunal barnehage frå og med 1. januar 2021:

Betalingssatsar kommunal barnehage
Antal dagar pr veke Plass pr mnd Kost pr mnd
5 dagar pr veke 3 230 300
4 dagar pr veke 2 746 240
3 dagar pr veke 2 334 180
2 dagar pr veke 1 984 120


Kjøp av enkeltdagar

Kjøp av enkeltdager koster 300 kroner per dag og gjeld dei som allereie har deltidsplass i barnehagen.

Søskenmoderasjon

Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 75 % for øvrige. Søskenmoderasjonen gjeld ikkje kost eller ved kjøp av enkeltdagar

Kontaktinformasjon

Evy Margrete Sandhaug
Styrar Beverborga barnehage
E-post
Telefon 37 18 52 68
Mobil 917 08 964
Evy Margrete Sandhaug
Fungerande styrar Dølemo barnehage
E-post
Telefon 37 18 52 68
Mobil 917 08 964
Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 92