Nye barnehageprisar i 2021

Frå 1. januar 2021 auker prisen for full barnehageplass i kommunal barnehage til kr 3 230,- pr månad.

(Med forbehold om Stortinget sitt endelege vedtak av statsbudsjettet)

Betalingssatsar barnehage

Ein betalar for 11 månader i året, og får ikkje rekning i juli.
Betalingsfristen er den 30. i kvar månad.

Betalingssatsar for plass og kost

Makspris for en heltidsplass er 3 135 kroner per måned fra og med 1. januar 2020. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 34 485 kroner. Maksimalsatsene fastsettes av Stortingets årlige budsjettvedtak.

Betalingssatsar kommunal barnehage frå og med 1. januar 2020:

Betalingssatsar kommunal barnehage
Antal dagar pr veke Plass pr mnd Kost pr mnd
5 dagar pr veke 3 135 300
4 dagar pr veke 2 665 240
3 dagar pr veke 2 265 180
2 dagar pr veke 1 925 120


Kjøp av enkeltdagar

Kjøp av enkeltdager koster 300 kroner per dag og gjeld dei som allereie har deltidsplass i barnehagen.

Søskenmoderasjon

Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 75 % for øvrige. Søskenmoderasjonen gjeld ikkje kost eller ved kjøp av enkeltdagar

Kontaktinformasjon

Evy Margrete Sandhaug
Styrar Beverborga barnehage
E-post
Telefon 37 18 52 68
Mobil 917 08 964
Kristin Lunner
Styrar Dølemo barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 97
Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 92