Barnehagane i Åmli

I Åmli kommune har vi fire barnehagar, tre kommunale og ein privat.

Beverborga barnehage (kommunal)

Lokasjon

Skytehusrabben, Åmli sentrum. (Ved Åmli skule)

Eigarform

Kommunal

Tilbod

Aldersgruppe 0-6 år, 3 avdelingar. Barnehagen har totalt 71 plassar.

Opningstider

07:00-16:30

Opphaldstid

Det kan søkjast 2-5 dagar i veka. Opphaldstid 9,5 timar pr. dag.
Dersom ein ønskjer det, beheld ein plassen fram til skulestart.

Ferieavvikling

Barnehagen er stengt 3 veker i juli. Barnehagen har 5 planleggingsdagar. Planleggingsdagane gjer reduksjon i foreldrebetalinga

Betaling

Betalingssatsar

Anna

Beverborga barnehage er bygd i 2004 med store, lyse og fine lokalar. Ny småbarnsavdeling opna 1. august 2010. Vi har eit stort uteområde, og flotte tilhøve for tur, ski og aking i nærmiljøet.
Vi har faste turdagar i veka, og innimellom bruker vi  Åmlihallen eller gymsalen og svømmehallen på skulen.
Barnehagen tilbyr inntil 3 måltid pr. dag.

Dølemo oppvekstsenter, barnehageavdeling (kommunal)

Lokasjon

Dølemo

Eigarform

Kommunal

Tilbod

Barnehagen har ein avdeling. SFO er saman med barnehagen deler av dagen, kvar dag.
Barnehagen har 38 plassar.

Opningstider

07:30-16:30

Opphaldstid

Det kan søkjast 2-5 dagar i veka. Opphaldstid 9 timar pr. dag.
Dersom ein ønskjer det, beheld ein plassen fram til skulestart.

Ferieavvikling

Barnehagen er stengt 3 veker i juli. Barnehagen har 5 planleggingsdagar. Planleggingsdagane gjer reduksjon i foreldrebetalinga

Betaling

Betalingssatsar

Anna

Dølemo oppvekstsenter opna 1. jan. 2010 i lyst og fint bygg. Oppvekstsenteret består av barnehage, skule og SFO. Vi har eit stort, fint uteområde med flotte tilhøve for tur, ski, aking og skeiser  i nærmiljøet. Vi har faste turdagar og får bruke Dølehall til andre typar fysisk aktivitet.
Barnehagen tilbyr inntil 3 måltid pr. dag.

Mosberg barnehage (kommunal)

Lokasjon

Selåsvatn.

Eigarform

Kommunal

Tilbod

Barnehagen har ein avdeling med 24 plassar.

Opningstider

07:00-16:30

Opphaldstid

Det kan søkjast 2-5 dagar i veka. Opphaldstid 9,5 timar pr. dag.
Dersom ein ønskjer det, beheld ein plassen fram til skulestart.

Ferieavvikling

Barnehagen er stengt 3 veker i juli. Barnehagen har 5 planleggingsdagar. Planleggingsdagane gjer reduksjon i foreldrebetalinga

Betaling

Betalingssatsar

Anna

Mosberg barnehage opna 31.07.2017.
Barnehagen ligg på Selåsvatn, nær natur og flotte friluftsområdar.
Vi er mykje ute, og har faste dagar vi brukar til aktiviteter i skog og mark.
Vi tilbyr inntil 3 måltider pr. dag.

Klokkargarden barnehage (privat)

Lokasjon

Negardskleiva, Åmli sentrum.

Eigarform

Privat. Eigast av Heidi Halvorsen og Inger Oland.

Tilbod

1 – 6 år. Aldersblanda gruppe, men mykje delt i små, mellom- og store barn.
Barnehagen har 41 plassar.

Opningstider

07:00-16:30

Opphaldstid

Det kan søkjast 2-5 dagar i veka. Opphaldstid 9,5 timar pr. dag.

Ferieavvikling

Åpen i de ulike feriene som skulen har, dersom det er 5 barn eller flere som ønsker tilbudet.
Barnehagen er stengt 3 veker i juli.
4 planleggingsdagar.

Betaling

Det betalast for 11 månadar pr.år.
Søskenmoderasjon er 30% for barn nr. to og 75% for øvrige.
Opphald 5 d/v kr. 2 500,-, elles regulert nedover etter størrelsen på tilbodet. Det betalast ekstra for mat og bleier.

Anna

Vi i Klokkargarden er mykje ute og ungane er på ein eller fleire turar kvar veke.
Vi brukar gymsalen og bassenget på Åmli skule.
Barna får tilbud om 3 måltider.
Vi legg vekt på eit positivt og trivelig miljø for alle. I Klokkargarden barnehage er vi på jobb for barna!

Klokkargarden barnehage - en hverdag rik på positive opplevelser.


Vedtekter for Åmli kommunale barnehagar (PDF, 371 kB)

Kontaktinformasjon

Evy Margrete Sandhaug
Styrar Beverborga barnehage
E-post
Telefon 37 18 52 68
Mobil 917 08 964
Evy Margrete Sandhaug
Fungerande styrar Dølemo barnehage
E-post
Telefon 37 18 52 68
Mobil 917 08 964
Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 37 08 10 92