Barnehagane i Åmli

I Åmli kommune har vi fire barnehagar, tre kommunale og ein privat.

Beverborga barnehage (kommunal)

Lokasjon/adresse

Adresse: Skytehusrabben 13
Postadresse: Gata 5, 4865 Åmli
Epostadresse: post@amli.kommune.no

Eigarform

Kommunal

Tilbod

Aldersgruppe 0-6 år, 3 avdelingar. Barnehagen har totalt 71 plassar.

Opningstider

07:00-16:30

Opphaldstid

Det kan søkjast 2-5 dagar i veka. Opphaldstid 9,5 timar pr. dag.
Dersom ein ønskjer det, beheld ein plassen fram til skulestart.

Ferieavvikling

Barnehagen er stengt 3 veker i juli. Barnehagen har 5 planleggingsdagar. Planleggingsdagane gjer reduksjon i foreldrebetalinga

Betaling

Betalingssatsar

Anna

Beverborga barnehage er bygd i 2004 med store, lyse og fine lokalar. Ny småbarnsavdeling opna 1. august 2010. Vi har eit stort uteområde, og flotte tilhøve for tur, ski og aking i nærmiljøet.
Vi har faste turdagar i veka, og innimellom bruker vi  Åmlihallen eller gymsalen og svømmehallen på skulen.
Barnehagen tilbyr inntil 3 måltid pr. dag.

Dølemo oppvekstsenter, barnehageavdeling (kommunal)

Lokasjon/adresse

Adresse: Dølemo 135
Postadresse: Gata 5, 4865 Åmli
Epostadresse: post@amli.kommune.no

Eigarform

Kommunal

Tilbod

Barnehagen har ein avdeling. SFO er saman med barnehagen deler av dagen, kvar dag.
Barnehagen har 38 plassar.

Opningstider

07:30-16:30

Opphaldstid

Det kan søkjast 2-5 dagar i veka. Opphaldstid 9 timar pr. dag.
Dersom ein ønskjer det, beheld ein plassen fram til skulestart.

Ferieavvikling

Barnehagen er stengt 3 veker i juli. Barnehagen har 5 planleggingsdagar. Planleggingsdagane gjer reduksjon i foreldrebetalinga

Betaling

Betalingssatsar

Anna

Dølemo oppvekstsenter opna 1. jan. 2010 i lyst og fint bygg. Oppvekstsenteret består av barnehage, skule og SFO. Vi har eit stort, fint uteområde med flotte tilhøve for tur, ski, aking og skeiser  i nærmiljøet. Vi har faste turdagar og får bruke Dølehall til andre typar fysisk aktivitet.
Barnehagen tilbyr inntil 3 måltid pr. dag.

Mosberg barnehage (kommunal)

Lokasjon/adresse

Adresse: Selsåsvatn 158
Postadresse: Gata 5, 4865 Åmli
Epostadresse: post@amli.kommune.no

Eigarform

Kommunal

Tilbod

Barnehagen har ein avdeling med 24 plassar.

Opningstider

07:00-16:30

Opphaldstid

Det kan søkjast 2-5 dagar i veka. Opphaldstid 9,5 timar pr. dag.
Dersom ein ønskjer det, beheld ein plassen fram til skulestart.

Ferieavvikling

Barnehagen er stengt 3 veker i juli. Barnehagen har 5 planleggingsdagar. Planleggingsdagane gjer reduksjon i foreldrebetalinga

Betaling

Betalingssatsar

Anna

Mosberg barnehage opna 31.07.2017.
Barnehagen ligg på Selåsvatn, nær natur og flotte friluftsområdar.
Vi er mykje ute, og har faste dagar vi brukar til aktiviteter i skog og mark.
Vi tilbyr inntil 3 måltider pr. dag.

Klokkargarden barnehage (privat)

Lokasjon/adresse

Adresse: Negardskleiva 41
Postadresse: Gata 5, 4865 Åmli
Epostadresse: post@amli.kommune.no

Eigarform

Privat. Eigast av Heidi Halvorsen og Inger Oland.

Tilbod

1 – 6 år. Aldersblanda gruppe, men mykje delt i små, mellom- og store barn.
Barnehagen har 41 plassar.

Opningstider

07:00-16:30

Opphaldstid

Det kan søkjast 2-5 dagar i veka. Opphaldstid 9,5 timar pr. dag.

Ferieavvikling

Åpen i de ulike feriene som skulen har, dersom det er 5 barn eller flere som ønsker tilbudet.
Barnehagen er stengt 3 veker i juli.
4 planleggingsdagar.

Betaling

Det betalast for 11 månadar pr.år.
Søskenmoderasjon er 30% for barn nr. to og 75% for øvrige.
Opphald 5 d/v kr. 3 050,-, elles regulert nedover etter størrelsen på tilbodet. Det betalast ekstra for mat og bleier.

Anna

Vi i Klokkargarden er mykje ute og ungane er på ein eller fleire turar kvar veke.
Vi brukar gymsalen og bassenget på Åmli skule.
Barna får tilbud om 3 måltider.
Vi legg vekt på eit positivt og trivelig miljø for alle. I Klokkargarden barnehage er vi på jobb for barna!

Klokkargarden barnehage - en hverdag rik på positive opplevelser.


Vedtekter for Åmli kommunale barnehagar (PDF, 858 kB)

Kontaktinformasjon

Camilla Rønningen
Styrar Beverborga barnehage (vikar)
E-post
Telefon 99 36 30 44
Mobil 99 36 30 44

Vikar for Svanaug Fossli

Camilla Rønningen
Styrar Mosberg barnehage
E-post
Telefon 99 36 30 44
Mobil 99 36 30 44
Evy Margrete Sandhaug
Styrar Dølemo barnehage
E-post
Telefon 91 70 89 64
Mobil 91 70 89 64