Barn i førskolealder (0-6 år) med spesielle behov

Dersom ditt barn har spesielle behov eller utfordringer, kan han eller hun trenge ekstra oppfølging.

En individuell vurdering av barnets behov ligger til grunn for hvilken hjelp vi kan gi ditt barn.

Støttetiltak

Støttetiltak kan gis individuelt eller i gruppe. Eksempel på tiltak kan være:

  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Ekstra bemanning i barnehagen
  • Veiledning til ansatte og foreldre
  • Organisering i mindre grupper

Spesialpedagogisk hjelp

Foresatte kan henvise sitt barn til vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp dersom barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.

Det er PPT som vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og det må derfor sendes en henvisning til PPT først. PPT har ansvar for å utarbeide en sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp. Dersom barnet går i barnehagen bør henvisning til PPT fylles ut i samarbeid med barnehagen. Det er kommunen som deretter fatter enkeltvedtak som beskriver den pedagogiske hjelpen barnet ditt skal få.

Utsatt eller fremskutt skolestart

Dersom du tenker på enten utsatt eller fremskutt skolestart for ditt barn så er det vi i PPT som er rett instans å snakke med. Kontakt oss dersom du tenker noe av dette kan være aktuelt for ditt barn.

Krav til søker

Barnet må være i førskolealder, og ha særlig behov for spesialpedagogisk hjelp.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Frist

Det er ingen frist. Du kan ta kontakt om ditt barns behov for spesialpedagogisk hjelp hele året. Sakene behandles fortløpende når de kommer inn. Ta gjerne kontakt med oss i PPT på telefon dersom du behøver hjelp til å fylle ut henvisning og pedagogisk rapport.

Slik henvender du deg

Henvisningsskjema og pedagogisk rapport, må utfylles og sendes til PPT.  

Informasjon om spesialpedagogisk hjelp på flere språk

Brosjyre fra www.udir.no - Spesialpedagogisk hjelp på fem minutter.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Jensen
PPT-leiar
E-post
Telefon 48 11 73 66
Mobil 48 11 73 66