Barnehage

Søknadsfrist for opptak i barnehage for 2023/2024 er 1. mars!

Her søker du: https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/start-application/amli

Gjør oppmerksom på at dette kun gjelder nye søkere, ikke de som allerede har plass.