Barnehage

Søknadsfrist for opptak i barnehage for 2019/2020 er 1. mars!

Åmli kommune har felles hovedopptak for dei kommunale og den private barnehagen. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Søknader som sendast inn etter fristen er med i løpande opptak, etter at hovedopptaket er avslutta.

Les meir i artikkelen om barnehageplass.