Dokument og linkar til politisk arbeid

Vi bruker nå eInnsyn til å publisere møtedokument. Her er det større kapasitet enn vi hadde tidlegare, difor er det mindre som blir lagt ut her.

Dersom det ikkje ligg noko her er alt knytta til sakene som er publisert på dei enkelte møta i eInnsyn.

Her finn du store saksvedlegg, dokument, presentasjonar og anna som er relevant for politikarane i deira arbeid som folkevalde i Åmli kommune.