Kulturturar - turstiar med kulturminne

Skipsåsen/Kilevollen

Ta av frå FV 415  ved Storbrua på Simonstad  mot Ufsvatn.
Restar etter sag og kvern, dam og «Noahs ark».
Kart ved parkering. Rundløype 1,5 km

Kart Skipsåsen (PDF, 316 kB)

Tyskerhytta på Tveitheia

Ovanfor Åmli sentrum – Århuskleiva. Flyvarslingspost frå 1940.
Kart ved startpunkt. Skilt mot parkering. NB! Parkeringsforbod ved brannstasjonen.
2,5 km.
Infotavle ved kulturminne.

Kart Tyskerhytta (PDF, 3 MB)

Sandnes

Følg FV 271 – Gjøvdal.
Start ved parkeringa ved Sandnes. Kart ved parkering. Rundløype 1,2 km.
Steinring, gravrøys og hustufter truleg etter hjuringhytte.
Infotavler ved kulturminna.

Kart Sandnes (PDF, 286 kB)

Aslefoss

Under Nordgarden på Ytre Ramse i Tovdal : Kvern, sag og steinskjermar etter tømmerflotinga. Følg FV 272 – Tovdal.
Kart ved parkering. Gå den gamle sagvegen inn til kulturminnet ca 500m.
Infotavle ved kulturminne.

Kart Aslefoss (PDF, 311 kB)

Rostveitplassen

Husmannsplass på Rostveit nær Dølemo. Ta av mot Rostveit.
Kart ved parkering. Turløype ca 1 km. Kart ved startpunkt.
Infotavler ved kulturminne.

Kart Rostveitplassen (PDF, 954 kB)

Folldalsfjell

Stien startar ved parkeringsplass nord for Nelaug stasjon.
Kart ved parkering.
Krigsminne  etter 2.verdskrig med skyttergraver og løpegraver.
Infotavler ved kulturminne.

Kart Folldalsfjell Nelaug (PDF, 3 MB)

Kløvfjell

Sør for Åmli sentrum langs fylkesveg 415.
Restar av gamle Telemarksvegen, husmannsplassar, restaurerte ute-bakarovmnar.
Infotavler ved kulturminne.

Kart Kløvfjell (PDF, 797 kB)

Koppsåna

Ved fylkesveg 413 mellom Dølemo og Evje.
Sag, kvern, dam, vassrenner og fløtningsskjermar.
Kart ved parkering. Infotavler ved kulturminne.

Kart Koppsåna (PDF, 597 kB)

Bispevegen

Ta av til Katterås frå RV 41, Telemarksvegen.
Ca 10 km bilveg fram til bom Katterås hyttegrend.
Frå bommen kan du sykle eller gå ca 3 km til der stien startar i Spjotvasslia.
Gammal ferdselsveg/rideveg nytta av katolsk biskop før reformasjonen.
Ca 3 km på godt merka sti ein veg. Kart ved parkering. Infotavle ved kulturminne.

Kart Bispevegen Katterås (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Kari Hagelia Olstad
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud
E-post
Telefon 41 64 34 35
Mobil 41 64 34 35