Kulturturar - turstiar med kulturminne

Rostveitplassen

Husmannsplass på Rostveit nær Dølemo. Ta av mot Rostveit.
Kart ved parkering. Turløype ca 1 km. Kart ved startpunkt.
Infotavler ved kulturminne.

Kart Rostveitplassen (PDF, 954 kB)

Folldalsfjell

Stien startar ved parkeringsplass nord for Nelaug stasjon.
Kart ved parkering.
Krigsminne  etter 2.verdskrig med skyttergraver og løpegraver.
Infotavler ved kulturminne.

Kart Folldalsfjell Nelaug (PDF, 3 MB)

Kløvfjell

Sør for Åmli sentrum langs fylkesveg 415.
Restar av gamle Telemarksvegen, husmannsplassar, restaurerte ute-bakarovmnar.
Infotavler ved kulturminne.

Kart Kløvfjell (PDF, 797 kB)

Koppsåna

Ved fylkesveg 413 mellom Dølemo og Evje.
Sag, kvern, dam, vassrenner og fløtningsskjermar.
Kart ved parkering. Infotavler ved kulturminne.

Kart Koppsåna (PDF, 597 kB)

Bispevegen

Ta av til Katterås frå RV 41, Telemarksvegen.
Ca 10 km bilveg fram til bom Katterås hyttegrend.
Frå bommen kan du sykle eller gå ca 3 km til der stien startar i Spjotvasslia.
Gammal ferdselsveg/rideveg nytta av katolsk biskop før reformasjonen.
Ca 3 km på godt merka sti ein veg. Kart ved parkering. Infotavle ved kulturminne.

Kart Bispevegen Katterås (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Kari Hagelia Olstad
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud
E-post
Telefon 416 43 435
Mobil 416 43 435