Søknadsskjema ungdom







Om du vet om tidspunkter i løpet av sommerferien som du ikke kan jobbe er det fint om du skriver det her. 
Om det er andre ting vi bør vite om skriver du det også her.
Felt merka med * må fyllast ut