Oversikt over tilsette


Informasjonssenter Rådhuset

Ansatte i avdelingen Informasjonssenter Rådhuset
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 18 52 00 E-post

Interkommunale samarbeidsområde m.m.

Ansatte i avdelingen Interkommunale samarbeidsområde m.m.
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 05 52 20 E-post
35 04 83 50 E-post
37 01 38 88 E-post
37 18 52 70 E-post
37 18 50 00 E-post
37 08 11 76
479 93 333 E-post

Barnevernet Øst i Agder er lokalisert på Brokelandsheia, og er et interkommunalt barnevern for kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. Vertskommune er Gjerstad kommune.

37 19 95 00 E-post

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgjevar 37 18 52 31 992 11 753 E-post
BTI-koordinator 37 18 52 77 E-post
Inspektør 37 18 00 73 E-post
Helsesøster 37 18 51 25 992 11 757 E-post
Leiar av SFO 37 08 10 80 E-post
Rektor Åmli skule 37 08 10 72 488 80 206 E-post
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring 37 18 52 21 473 91 990 E-post
Leiar oppvekst 37 18 52 19 950 89 697 E-post

Kontorstad: rådhuset

Åmli vaksenopplæring 37 18 52 20 930 45 770 E-post

Kontorstad: Rådhuset

LOS/SLT-koordinator 958 86 604 E-post
PPT-leiar 37 08 10 83 906 97 641 E-post
Saksbehandlar 37 08 10 70 E-post
Inspektør 2 37 08 10 74 E-post
Badevakt
Styrar Dølemo barnehage 37 08 10 97 E-post
Jordmor 950 02 597 950 02 597 E-post
37 08 10 96
Teamleiar Dølemo skule 37 08 10 96
Styrar Mosberg barnehage 37 08 10 92 E-post
Styrar Beverborga barnehage 37 18 52 68 917 08 964 E-post
Prosjektleiar etterbruk Åmli vgs 990 94 663 990 94 663 E-post
Sekretær 37 18 51 23
Rådgjevar 37 18 52 13 E-post
Rådgjevar 37 08 10 75 E-post

Oppvekst - Kulturskulen

Ansatte i avdelingen Kulturskulen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskulelærar 920 39 109 E-post
37 18 42 64 926 29 512
Kulturskulelærar 417 60 572
Kulturskulelærar 37 08 21 26 948 22 152
Kulturskulekoordinator/kulturskulelærar musikk 37 08 21 26 911 00 356 E-post
Kulturskulelærar 970 79 153
Rådgjevar/kulturskulerektor 37 18 52 64 926 29 512 E-post

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 37 18 52 06 922 93 771 E-post

Politikarar

Ansatte i avdelingen Politikarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
SP 975 24 757 E-post
H 917 17 157 E-post
AP 975 97 040 E-post
SP 992 42 310 E-post

Sekundær epost: bg-baas@frisurf.no

SP 411 47 867 E-post
AP 975 88 308 E-post
SP 905 91 955 E-post
H 958 68 290 E-post
H 478 03 753 E-post
AP 957 93 791 E-post
KrF 908 75 470 E-post
KrF 924 14 403 E-post
SP 930 45 770 E-post
H 930 15 753 E-post
KrF 958 79 404 E-post
AP 992 33 353 E-post
KrF 415 62 947 E-post
SP 416 36 115 E-post
AP 959 36 362 E-post
AP 922 27 164 E-post
SP 901 49 250 E-post
FrP E-post
911 09 894
AP Ordførar 37 18 52 06 922 93 771 E-post
KrF 35 04 84 30 415 63 995 E-post
AP 917 08 889 E-post
SP 900 53 308 E-post
SP Varaordførar 917 08 862 E-post
SP 958 88 559 E-post
AP 958 15 251 E-post
H 909 79 797 E-post
H 905 81 000 905 81 000 E-post
AP 957 93 790 E-post
AP 990 21 084 E-post
SP 918 16 702 902 72 421 E-post

Rådmannen

Ansatte i avdelingen Rådmannen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 37 18 52 03 951 39 792 E-post

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
HR- og beredskapsrådgjevar 37 18 52 08 900 66 218 E-post

Oppgaver:

 • Personal
 • Beredskap
 • HMS
 • Internkontroll
 • Kvalitet
 • Ansattportal.
Leiar rådmannens stab 37 18 52 02 960 10 062 E-post
Saksbehandlar 37 18 52 00 E-post

Resepsjon, sentralbord, post

Konsulent økonomi 37 18 52 10 E-post

Lønn, regnskap

Konsulent 37 18 52 40 921 12 105 E-post

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.

Konsulent lønn 37 18 52 11 E-post
Økonomisjef 37 18 52 12 952 72 760 E-post
Lærling kontor- og administrasjonsfaget 37 18 52 42 E-post
Folkehelsekoordinator 900 55 737 900 55 737 E-post

Kontorstad: Rådhuset (torsdag)

Arkiv- og systemansvarlig 37 18 52 07 913 54 746 E-post

Oppgaver:

 • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg

Samfunn

Ansatte i avdelingen Samfunn
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 18 52 66 E-post
Biblioteksjef 37 18 52 66 E-post
Bygdebokforfatter 37 18 52 46 950 84 398 E-post
Konstituert leiar / senioringeniør 37 18 52 45 916 70 019 E-post
Konsulent 37 18 52 40 921 12 105 E-post

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.

Leiar samfunn 37 18 52 53 947 91 212 E-post
Avdelingsingeniør byggesak 37 18 52 55 932 19 881 E-post
Bibliotekar 37 18 52 66 E-post
Jordbruks- og næringsrådgjevar 37 18 52 52 416 43 435 E-post
37 18 52 22 37 18 52 22
Næringsrådgjevar 37 18 52 61 E-post
Rådgjevar/kulturskulerektor 37 18 52 64 926 29 512 E-post
Plan- og næringsrådgjevar 37 18 52 24 982 55 432 E-post
Prosjektleiar utbyggingssaker 37 18 52 43 916 70 011 E-post
916 70 010 916 70 010
Avdelingsingeniør oppmåling 37 18 52 51 992 11 770 E-post
Skogbruksrådgjevar 37 18 52 15 991 08 482 E-post

Samfunn - Driftsteamet

Ansatte i avdelingen Driftsteamet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 901 46 688 901 46 688 E-post
Prosessteknikar/brannmester 916 70 012 916 70 012 E-post
Fagarbeider 948 57 300 E-post
Fagarbeider 916 70 016 916 70 016 E-post
Fagarbeider 916 70 017 916 70 017 E-post
Fagarbeider 992 33 353 E-post
Driftsoperatør/fagarbeider 916 70 014 916 70 014 E-post

Samfunn - Reinhaldsteamet

Ansatte i avdelingen Reinhaldsteamet
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Reinhaldar
Reinhaldar 992 11 772
Reinhaldar 992 11 772
Reinhaldar 992 11 772
Reinhaldar 992 11 772
Fagarbeidar 992 11 772
Husøkonom 992 11 772 992 11 772 E-post
Reinhaldar 992 11 772

Åmli Fellesråd

Ansatte i avdelingen Åmli Fellesråd
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sokneprest 37 18 52 72 E-post
Kyrkjeverge 37 18 52 71 941 63 084 E-post
Sekretær 37 18 52 70 E-post
Organist 37 18 52 73 911 00 356 E-post

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen