Oversikt over tilsette


Habilitering og ressurs

Ansatte i avdelingen Habilitering og ressurs
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
904 17 749 904 17 749
Seniorrådgjevar 992 11 753 992 11 753 anne.grete.askland@amli.kommune.no
Tenesteansvarleg teneste for funksjonshemma 481 28 699 481 28 699 karina.b.l.halvorsen@amli.kommune.no
Psykisk helse/rus (jobber tirsdag, onsdag) 469 33 621 469 33 621 signe.heia.halvorsen@amli.kommune.no

Jobber tirsdag og onsdag

Leiar habilitering og ressurs 992 11 755 992 11 755 inge.egil.hauge@amli.kommune.no
NAV-veileder 55 55 33 33 ina.therese.hellesfjord@nav.no
Psykisk helse/rus 911 55 422 911 55 422 elena.husby@amli.kommune.no

Jobber hver dag

NAV-veileder 55 55 33 33 john.olav.klodvik@nav.no
55 55 33 33 nav.aamli@nav.no
Miljøterapeut psykisk helse og rus 950 25 080 950 25 080 hakon.mjones@amli.kommune.no

Jobber hver dag

NAV-veileder 55 55 33 33 kari-anne.haland.moe@nav.no
Psykisk helse/rus 945 29 862 945 29 862 margit.bringsverd.moe@amli.kommune.no

Jobber hver dag

Psykisk helse/rus (jobber mandag, tirsdag, onsdag) 468 83 776 468 83 776 oydis.bruun.nordas@amli.kommune.no

Jobber mandag, tirsdag og onsdag

Leiar Åmli Frivilligsentral 412 84 418 412 84 418 aamli.frivilligsentral@outlook.com

Kommunepsykolog 477 07 574 477 07 574 mari.sandnes@amli.kommune.no
992 11 768 992 11 768

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
992 11 758 frisklivssentralen@amli.kommune.no
901 35 998 901 35 998 tjenestekontor@amli.kommune.no
948 76 345 948 76 345
Tenesteansvarleg 948 34 195 948 34 195 ase.namsvatn.bjorkholt@amli.kommune.no
Kommuneoverlege 37 18 51 00 silke.eileen.boroske@amli.kommune.no
948 34 195
Teamleiar heimesjukepleie 945 29 860 945 29 860 heidi.monen.dahlgren@amli.kommune.no
Postadresse Gata 21, 4865 Åmli 37 18 51 00
Sjukepleiar skulehelsetenesta 911 03 078 911 03 078 anette.moe.lidtveit@amli.kommune.no
Kommunefysioterapeut 992 11 758 992 11 758 asta.synnove.harstveit.mattingsdal@amli.kommune.no
Jordmor 950 02 597 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no
Konsulent 922 27 164 922 27 164 anja.mogensen.molmen@amli.kommune.no
Leiar helse- og omsorg 992 11 769 992 11 769 laila.nylund@amli.kommune.no
Ambulerande vaktmeister 992 11 759 992 11 759
Ergoterapeut 913 85 824 913 85 824 nina.birgithe.saga@amli.kommune.no
Syn- og hørselkontakt 975 31 647 975 31 647 brit.tove.stoylen@amli.kommune.no
Helsesjukepleiar 992 11 757 992 11 757 maren.johanne.kleivene.tveiten@amli.kommune.no
918 86 663 918 86 663
901 21 605 901 21 605
901 56 424 901 56 424
909 83 490 909 83 490
909 39 446 909 39 446

Informasjonssenter Rådhuset

Ansatte i avdelingen Informasjonssenter Rådhuset
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 18 52 00 post@amli.kommune.no

 

 

Kommunedirektøren

Ansatte i avdelingen Kommunedirektøren
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 951 39 792 951 39 792 christina.odegard@amli.kommune.no

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 992 42 310 992 42 310 bjorn.gunnar.baas@amli.kommune.no

Organisasjon

Ansatte i avdelingen Organisasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
HR-/HMSk og beredskapskoordinator 900 66 218 900 66 218 trine.agersborg@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Personal
 • Beredskap
 • HMS
 • Internkontroll
 • Kvalitet
 • Ansattportal.
Saksbehandlar 482 78 038 482 78 038 solgunn.fossli@amli.kommune.no

Resepsjon, sentralbord, post/arkiv, møtegodtgjørelse for folkevalgte

Organisasjonssjef 970 64 440 970 64 440 fredrik.hafredal@amli.kommune.no
Arkiv- og systemansvarlig 913 54 746 913 54 746 arnhild.smeland@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent økonomi 482 88 750 482 88 750 vivian.karin.hagevik@amli.kommune.no

Lønn, regnskap

Konsulent 482 91 440 482 91 440 trond.johansson@amli.kommune.no

Ansatt i Økonomi, men utfører også oppgåver for Samfunn.

Konsulent lønn 900 82 251 900 82 251 kari.jorgensen@amli.kommune.no
Økonomisjef 952 72 760 952 72 760 vidar.kyrdalen@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren