Oversikt over tilsette


Informasjonssenter Rådhuset

Ansatte i avdelingen Informasjonssenter Rådhuset
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 18 52 00 post@amli.kommune.no

 

 

Kommunedirektøren

Ansatte i avdelingen Kommunedirektøren
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 37 18 52 03 951 39 792 christina.odegard@amli.kommune.no

Næring og utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og utvikling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud 37 18 52 52 416 43 435 kari.olstad@amli.kommune.no
Skogbruksrådgjevar 37 18 52 15 950 72 375 helge.sines@amli.kommune.no
Leiar næring og utvikling 37 18 52 24 982 55 432 yngve.ramse.traedal@amli.kommune.no

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 37 18 52 06 992 42 310 bjorn.gunnar.baas@amli.kommune.no

Organisasjon

Ansatte i avdelingen Organisasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
HR-/HMSk og beredskapskoordinator 37 18 52 08 900 66 218 trine.agersborg@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Personal
 • Beredskap
 • HMS
 • Internkontroll
 • Kvalitet
 • Ansattportal.
Saksbehandlar 37 18 52 00 solgunn.fossli@amli.kommune.no

Resepsjon, sentralbord, post

Organisasjonssjef 970 64 440 970 64 440 fredrik.hafredal@amli.kommune.no
Arkiv- og systemansvarlig 37 18 52 07 913 54 746 arnhild.smeland@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent økonomi 37 18 52 10 926 06 208 vivian.karin.hagevik@amli.kommune.no

Lønn, regnskap

Konsulent 37 18 52 40 trond.johansson@amli.kommune.no

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.

Konsulent lønn 37 18 52 11 900 82 251 kari.jorgensen@amli.kommune.no
Økonomisjef 37 18 52 12 952 72 760 vidar.kyrdalen@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren