Oversikt over tilsette


Informasjonssenter Rådhuset

Ansatte i avdelingen Informasjonssenter Rådhuset
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 18 52 00 post@amli.kommune.no

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgjevar 37 18 52 31 992 11 753 anne.grete.askland@amli.kommune.no
BTI-koordinator 37 18 52 77 solfrid.borgen@amli.kommune.no
Inspektør 37 18 00 73 marion.byggstoyl@amli.kommune.no
Leiande helsesjukepleiar 37 18 51 25 992 11 757 lise.bortinghus@amli.kommune.no
Leiar av SFO 37 08 10 80 christina.sophie.eikeland@amli.kommune.no
Rektor Åmli skule 37 08 10 72 488 80 206 odd.arne.eliassen@amli.kommune.no
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring 37 18 52 21 473 91 990 siv.turid.eppeland@amli.kommune.no
Leiar oppvekst 37 18 52 19 950 89 697 tore.flottorp@amli.kommune.no

Kontorstad: rådhuset

Åmli vaksenopplæring 37 18 52 20 930 45 770 nina.haugstoyl@amli.kommune.no

Kontorstad: Rådhuset

LOS/SLT-koordinator 958 86 604 nils.kare.hakedal@amli.kommune.no
PPT-leiar 37 08 10 83 906 97 641 elisabeth.jensen@amli.kommune.no
Saksbehandlar 37 08 10 70 anne.gerd.jorundland@amli.kommune.no
Inspektør 2 37 08 10 74 Lars.Erik.Kyllingstad.Kaldal@amli.kommune.no
Badevakt
Styrar Dølemo barnehage 37 08 10 97 bente.ronningen.meyer@amli.kommune.no
Jordmor 950 02 597 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no
37 08 10 96
Teamleiar Dølemo skule 37 08 10 96
Styrar Mosberg barnehage 37 08 10 92 camilla.ronningen@amli.kommune.no
Styrar Beverborga barnehage 37 18 52 68 917 08 964 evy.margrete.sandhaug@amli.kommune.no
Prosjektleiar etterbruk Åmli vgs 990 94 663 990 94 663 john.salve.sigridnes@amli.kommune.no
Sekretær 37 18 51 23
Rådgjevar 37 18 52 13 elin.sollman@amli.kommune.no
Rådgjevar 37 08 10 75 Anne-Berith.Steinkleiv@amli.kommune.no

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 37 18 52 06 922 93 771 reidar.saga@amli.kommune.no

Politikarar

Ansatte i avdelingen Politikarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
SP 975 24 757 at.aanby@online.no
H 917 17 157 aslakaskland@gmail.com
AP 975 97 040 askland94@gmail.com
SP 992 42 310 bjobaa@ae.no
SP 411 47 867 sivdale@vabb.no
AP 975 88 308 angrim.flaten@ae.no
SP 905 91 955 olavf@dolemo.no
H 958 68 290 eivgang@gmail.com
H 478 03 753 kgangsei@hotmail.com
AP 957 93 791 daghalv@frisurf.no
KrF 908 75 470 hhalvorsen@outlook.com
KrF 924 14 403 viggo.hansen@proflex-as.no
SP 930 45 770 nina.haugstøyl@amli.kommune.no
H 930 15 753 ulvus@hotmail.com
KrF 958 79 404 gejac@hotmail.com
AP 992 33 353 john.lien@amli.kommune.no
KrF 415 62 947 mattingsdal@hotmail.com
SP 416 36 115 gem2@frisurf.no
AP 959 36 362 kariahmoe@msn.com
AP 922 27 164 anja.mogensen@gmail.com
SP 901 49 250 tellols@online.no
FrP olamrett@gmail.com
911 09 894
AP Ordførar 37 18 52 06 922 93 771 reidar.saga@amli.kommune.no
KrF 35 04 84 30 415 63 995 sveinung.seljas@nissedal.kommune.no
AP 917 08 889 hihans@gmail.com
SP 900 53 308 smeland81@gmail.com
SP Varaordførar 917 08 862 margit.smeland@gmail.com
SP 958 88 559 rakelbir@hotmail.com
AP 958 15 251 lenefagerbekk@hotmail.com
H 909 79 797 hftangen@gmail.com
H 905 81 000 905 81 000 politiker@agder-bilsenter.no
AP 957 93 790 brittufsvatn@hotmail.com
AP 990 21 084 tove_valle@hotmail.com
SP 918 16 702 902 72 421 olav-t.vehus@hotmail.com

Rådmannen

Ansatte i avdelingen Rådmannen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 37 18 52 03 951 39 792 christina.odegard@amli.kommune.no

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
HR- og beredskapsrådgjevar 37 18 52 08 900 66 218 trine.agersborg@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Personal
 • Beredskap
 • HMS
 • Internkontroll
 • Kvalitet
 • Ansattportal.
Leiar rådmannens stab 37 18 52 02 960 10 062 terje.beruldsen@amli.kommune.no
Saksbehandlar 37 18 52 00 solgunn.fossli@amli.kommune.no

Resepsjon, sentralbord, post

Konsulent økonomi 37 18 52 10 vivian.karin.hagevik@amli.kommune.no

Lønn, regnskap

Konsulent 37 18 52 40 trond.johansson@amli.kommune.no

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.

Konsulent lønn 37 18 52 11 kari.jorgensen@amli.kommune.no
Økonomisjef 37 18 52 12 952 72 760 vidar.kyrdalen@amli.kommune.no
Lærling kontor- og administrasjonsfaget 37 18 52 42 havard.ramundsen.molland@amli.kommune.no
Folkehelsekoordinator 900 55 737 900 55 737 randi.skogly@amli.kommune.no

Kontorstad: Rådhuset (torsdag)

Arkiv- og systemansvarlig 37 18 52 07 913 54 746 arnhild.smeland@amli.kommune.no

Oppgaver:

 • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg

Samfunn

Ansatte i avdelingen Samfunn
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
37 18 52 66 amli.bibliotek@amli.kommune.no
Biblioteksjef 37 18 52 66 liv.epletveit@amli.kommune.no
Bygdebokforfatter 37 18 52 46 950 84 398 egil.fiane@amli.kommune.no
Konstituert leiar / senioringeniør 37 18 52 45 916 70 019 jan.terje.jansen@amli.kommune.no
Konsulent 37 18 52 40 trond.johansson@amli.kommune.no

Ansatt i Rådmannens stab, men utfører oppgåver for Samfunn.

Leiar samfunn 37 18 52 53 947 91 212 kristin.mood@amli.kommune.no
Avdelingsingeniør byggesak 37 18 52 55 932 19 881 kjetil.nese@amli.kommune.no
Bibliotekar 37 18 52 66 amli.bibliotek@amli.kommune.no
Jordbruks- og næringsrådgjevar 37 18 52 52 416 43 435 kari.olstad@amli.kommune.no
37 18 52 22 37 18 52 22
Næringsrådgjevar 37 18 52 61 tarjei.retterholt@amli.kommune.no
Rådgjevar/kulturskulerektor 37 18 52 64 926 29 512 tonje.ramse.traedal@amli.kommune.no
Plan- og næringsrådgjevar 37 18 52 24 982 55 432 yngve.ramse.traedal@amli.kommune.no
Prosjektleiar utbyggingssaker 37 18 52 43 916 70 011 sigmund.tveit@amli.kommune.no
916 70 010 916 70 010
Avdelingsingeniør oppmåling 37 18 52 51 992 11 770 karstein.vaule@amli.kommune.no
Skogbruksrådgjevar 37 18 52 15 991 08 482 olav.vehus@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen