Om Åmli rådhus

Åmli rådhus sto ferdig hausten 2012.

Bygget er tegna av Ratio Arkitekter AS v/arkitekt Julian Mansbridge og interørarkitekt Lehong Yang.

Huset er bygd av lokal malmfuru behandla i jernvitriol.

Utanfor rådhuset lyser konglane som er utforma av kunstnerparet Kyrre Andersen og Liv Anne Lundberg.

Møblane i rådhuset er levert av Inventum Sør, PM Danielsen. 

Nettsider:

Alle foto er henta frå Inventum Sør si nettside, og er tatt hausten 2012.