Vedtak om valgkretser - kommunestyret 18.02.2021, sak 21/9

Ha det som det er i dag.

Altså: Opprettholde alle valgkretser, Kyrkjebygda, Dølemo, Nelaug og Gjøvdal