Vedtak om utlegging av manntall til offentlig ettersyn - valstyret 10.05.2021, sak 21/3

Manntallet for Åmli kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset og biblioteket.
Kommunedirektøren bestemmer nærmere tidspunkt for utleggingen.