Vedtak om sted for mottak av forhåndsstemmer og åpningstid - valstyret 10.05.2021, sak 21/5

Sted for mottak av forhåndsstemmer blir på rådhuset.

Åpningstid vil følge åpningstiden for rådhuset på dette tidspunktet. Dersom rådhuset fremdeles er stengt pga pandemi, må vi likevel ha åpent for de som vil forhåndsstemme. Minimum åpningstid vil være 10.00-14.00.
I tillegg vil vi holde åpent for forhåndsstemmegivning to kvelder med åpningstid 17.00-19.00.

I tillegg blir det mottak av forhåndsstemmer en dag på Åmli pleie- og omsorgssenter en av de siste ukene før valget.