Vedtak om søndagsval - kommunestyret 12.11.2020, sak 20/73:

Ved stortingsvalget i 2021 er valglokalet i Kyrkjebygda (rådhuset) også åpent søndag 12. september.