Vedtak om opptellingsmåte - valstyret 12.04.2021, sak 21/2

Ved Stortingsvalget 2021 benytter Åmli kommune «Sentral samlet opptelling» for opptelling av valgtingsstemmer. I opptellingen samles alle valgtingsstemmesedler fra alle kretser, og disse telles sammen i både den foreløpige og endelige tellingen.