Vedtak om oppnevning av stemmestyrer - valstyret 10.05.2021, sak 21/6

Til medlemmer og varamedlemmer av stemmestyrene i Åmli kommune ved Stortingsvalget 2021 oppnevnes:

Kyrkjebygda:
Leder: Hans Erik Tangen
Nestleder: Torhild Landberg Felle
Medlem: Liv Vik Epletveit
Medlem: Astri Gerd Baasland
Første vara: Trine Olga Krossbekk Agersborg
Andre vara: Svein Skaare
Tredje vara: Nathaniel Hansen

Nelaug:
Leder: Rune Vindholmen
Nestleder: Rune Nylund
Medlem: Stine Carlslund Rieffestahl
Første vara: Vrål Magne Nylund
Andre vara: Laila Nylund
Tredje vara: Geir Håland Moe

Dølemo:
Leder: Sigmund Sandhaug
Nestleder: Barbro Hillestad
Medlem: Aslak Homdal
Første vara: John Skarli
Andre vara: Ole Moe Hægestøyl
Tredje vara: Eivind Baas

Gjøvdal:
Leder: Olav J. Oland
Nestleder: Laila Haugli
Medlem: Hilde Borgen
Første vara: Gerd-Eli Hansen
Andre vara: Frank Sander Nilsen
Tredje vara: Vivian Lorentsen

Tredje vara er oppnevnt spesielt for valget i 2021, for å ha ekstra personell pga pandemi.
Ved behov kan varamedlemmene brukes i et annet stemmestyre enn de er opprettet for.

Valgstyrets leder får myndighet til å godkjenne nye medlemmer og varamedlemmer ved behov, og godkjenne eventuelle interne omrokeringer av roller på tvers av stemmestyrene.