Vedtak om oppnevning av forhåndsstemmemottakere og stemmemottakere (på valgting) ved hjemmestemming for velger i karantene - valstyret 10.05.2021, sak 21/4

Til forhåndsstemmemottakere, og stemmemottakere ved isolasjon/karantene oppnevnes:

Arnhild Smeland, Solgunn Fossli, Vidar Kyrdalen, Vivian Karin Hagevik, Trine Krossbekk Agersborg, Trond Johansson, Kari Jørgensen og Randi Skogly.