Vedtak om valgjennomføring

Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet er sett til måndag 11. september 2023. På denne sida vil det fortløpande bli lagt ut vedtak som fattast om valet og valavviklinga i Åmli kommune.

Dei fleste vedtak fattast av valstyret, som har same politiske samansetning som formannskapet.

Les om formannskapet
 

Vedtak som gjeld val i Åmli hausten 2023

Der kommunedirektøren sitt framlegg blir endra framgår også dette av artikkelen. Der det er samrøystes er det bare vedtaket som framgår.

Artikkelliste

Viser 1-6 av 9 artikler, side 1 av 2

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Konsulent
E-post
Telefon 91 35 47 46
Mobil 91 35 47 46
 • Arkivleder
 • Politisk sekretær
 • Valgansvarlig
 • Nettside, facebook, og elektroniske skjema
 • Skjenke-, salgs- og serveringsbevilling
Solgunn Fossli
Saksbehandlar
E-post
Telefon 48 27 80 38
Mobil 48 27 80 38
 • Resepsjon og sentralbord
 • Post/arkiv
 • Møtegodtgjørelse for folkevalgte
Marthe Flaten Haugen
Konsulent
E-post
Telefon 47 75 09 11
Mobil 47 75 09 11
 • Resepsjon og sentralbord
 • Post/arkiv
 • Møtegodtgjørelse for folkevalgte