Vedtak om valgjennomføring i Åmli

Valdagen er fastsatt til måndag 13. september 2021. 

På denne sida vil det fortløpande bli lagt ut vedtak som fattast om valet og valavviklinga i Åmli kommune.

Valstyre

Valstyret har same poltitiske samansetning som formannskapet.

Les om formannskapet

Ved Stortingsvalget 2021 benytter Åmli kommune «Sentral samlet opptelling» for opptelling av valgtingsstemmer. I opptellingen samles alle valgtingsstemmesedler fra alle kretser, og disse telles sammen i både den foreløpige og endelige tellingen.

Valgstyret delegerer følgende myndighet til kommunedirektøren v/valgansvarlige i Åmli kommune:

 • rekruttere valgmedarbeidere (ikke stemmestyre)
 • bestemme avlønning
 • sette opp arbeidstider
 • rigge valglokaler
 • skrive ut utleggingsmanntall
 • avtale med partier som ønsker kopi av manntall
 • lage rutiner for oppbevaring av valgmateriell
 • distribuere valgmateriell til valglokaler
 • registrere stemmegivninger i valgadministrasjonssystemet
 • legge inn opptellinger i valgadministrasjonssystemet
 • foreta prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger
 • holde kontakt med forslagsstillere
 • praktisk saksbehandling av listeforslag
 • andre oppgaver som ikke er av prinsipiell betydning

Delegasjonen gjelder frem til nytt vedtak om slik delegasjon fattes.

Ha det som det er i dag.

Altså: Opprettholde alle valgkretser, Kyrkjebygda, Dølemo, Nelaug og Gjøvdal

Ved stortingsvalget i 2021 er valglokalet i Kyrkjebygda (rådhuset) også åpent søndag 12. september.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

 • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
 • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
 • Nettside og Facebook
 • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
 • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
 • Sommerjobb for ungdom
 • Valg
Solgunn Fossli
Saksbehandlar
E-post
Telefon 37 18 52 00

Resepsjon, sentralbord, post