Vedtak om valgjennomføring i Åmli

Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet er sett til måndag 11. september 2023. 

På denne sida vil det fortløpande bli lagt ut vedtak som fattast om valet og valavviklinga i Åmli kommune.

Valstyre

Valstyret har same politiske samansetning som formannskapet.

Les om formannskapet

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 913 54 746
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig Public 360 (administrasjon, utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg
Solgunn Fossli
Saksbehandlar
E-post
Telefon 482 78 038
Mobil 482 78 038

Resepsjon, sentralbord, post/arkiv, møtegodtgjørelse for folkevalgte