Vedtak om valgjennomføring i Åmli

Valdagen er fastsatt til måndag 13. september 2021. 

På denne sida vil det fortløpande bli lagt ut vedtak som fattast om valet og valavviklinga i Åmli kommune.

Valstyre

Valstyret har same poltitiske samansetning som formannskapet.

Les om formannskapet

Ha det som det er i dag.

Altså: Opprettholde alle valgkretser, Kyrkjebygda, Dølemo, Nelaug og Gjøvdal

Ved stortingsvalget i 2021 er valglokalet i Kyrkjebygda (rådhuset) også åpent søndag 12. september.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg
Solgunn Fossli
Saksbehandlar
E-post
Telefon 37 18 52 00

Resepsjon, sentralbord, post