Stemme på valdagane

I Åmli har vi søndagsval, det vil sei at du kan stemme både søndag 10. og måndag 11. september.

På valdagen kan du berre stemme i den kommunen du er manntallsført.
Men du kan stemme i kva krets du vil i kommunen, du må ikkje stemme i den valkretsen du bur.

Hugs å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Informasjon til deg som velger (valg.no)

Opningstider på valdagane

Søndag 10. september:

 • Kyrkjebygda (rådhuset): 13:00-16:00.

Måndag 11. september:

 • Kyrkjebygda (rådhuset): 08:00-12:00 og 15:00-20:00
 • Nelaug (Nelaug skule), Dølemo (Dølehall) og Gjøvdal (Vallhall): 15:00-19:00

Oversikt over vallokala i kommunen

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Konsulent
E-post
Telefon 91 35 47 46
Mobil 91 35 47 46
 • Arkivleder
 • Politisk sekretær
 • Valgansvarlig
 • Nettside, facebook, og elektroniske skjema
 • Skjenke-, salgs- og serveringsbevilling
Marthe Flaten Haugen
Konsulent
E-post
Telefon 47 75 09 11
Mobil 47 75 09 11
 • Resepsjon og sentralbord
 • Post/arkiv
 • Møtegodtgjørelse for folkevalgte