Forhåndsstemme heime eller ved institusjon

Forhåndsstemme heime

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførhet ikkje kan møte fram i vallokalet på valgdagane 10. eller 11. september, eller forhåndsstemme på rådhuset i perioden 10. august til 8. september, kan du etter søknad til kommunen få avgi forhåndsstemme heime eller der du oppheld deg. 

Fristen for å søke er tysdag 5. september. 

Søknad sendast Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli, eller pr epost til post@amli.kommune.no
Du kan og søke pr telefon: 37 18 52 00

Les meir om kor og når du kan stemme
 

Forhåndsstemme ved institusjon

Det vil bli høve til å forhåndsstemme ved Åmli pleie- og omsorgssenter 5. september i tidsrommet kl 10:00-12:00.

Her kan bebuerar og tilsette (og alle andre som skulle være innom) forhåndsstemme. Hugs å ha med legitimasjon! 

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00