Sametingsvalg 2021

Det er sametingsvalg i Norge kvart fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett.

Sametinget er det samiske folket sitt folkevalgte parlament i Norge og er eit sjølvstendig folkevalgt organ.

Sametingsvalget er kvart fjerde år på same dag som stortingsvalet. Det er 7 valkretsar som dekker heile landet, kvar valkrets får tildelt mandater etter antall manntallsførte i kretsen. Til saman velgast det 39 representanter frå heile landet.

Sametinget er øverste valgmyndighet til sametingsvalget.

I kommunar med mindre enn 30 manntallsførte i Sametinget er det berre høve til å forhåndsstemme, ikkje stemme på sjølve valdagen. Åmli er ein slik kommune.
Alle stemmeberettiga til Sametingsvalet, som bur i Åmli, vil få brev om dette.

Meir informasjon for deg som skal stemme ved Sametingsvalet