Forhåndsstemme heime eller ved institusjon

Forhåndsstemme heime

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførhet ikkje kan møte fram i vallokalet på valgdagane 12. eller 13. september, eller forhåndsstemme på rådhuset i perioden 10.08.-10.09, kan du etter søknad til kommunen få avgi forhåndsstemme heime eller der du oppheld deg. 
Dette gjeld og dersom du er i isolasjon på grunn av påvist Covid-19, og må forhåndsstemme mens du er i isolasjon fordi du ellers ikkje får stemt.

Fristen for å søke er fredag 10. september kl 10:00. 

Søknad sendast Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli, eller pr epost til post@amli.kommune.no
Du kan og søke pr telefon, 37 18 52 00

Les meir om kor og når du kan stemme
 

Forhåndsstemme ved institusjon

Det vil bli høve til å forhåndsstemme ved Åmli pleie- og omsorgssenter ei av vekene før valget. Dato og tidsrom vil bli annonsert. 

Her kan alle som ønskjer det få avlegge forhåndsstemme. Unntaket er dersom du er i smittekarantene, eller i isolasjon på grunn av påvist Covid-19.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00