Vedtak om valggjennomføring i Åmli

Valdagen er fastsatt til måndag 9. september 2019. 

På denne sida vil det fortløpande bli lagt ut vedtak som fattast om valet og valavviklinga i Åmli kommune.

Valstyre

Valstyret har same poltitiske samansetning som formannskapet.

Les om formannskapet

Mottatte valglister fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet godkjennes.

Manntallet for Åmli kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset.
Rådmannen bestemmer nærmere tidspunkt for utleggingen.

Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 oppnevnes følgende til stemmestyrene i Åmli kommune:

Som mottakere av forhåndsstemmer oppnevnes: Solgunn Fossli, Arnhild Smeland, Håvard Råmundsen Molland, Vivian Hagevik, Vidar Kyrdalen og Terje Beruldsen.

Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne nye mottakere av forhåndsstemmer dersom det blir behov for det.

Sted for mottak av forhåndsstemmer blir i rådhuset.
I tillegg blir det mottak av forhåndsstemmer en dag på Åmli pleie- og omsorgssenter siste uken før valget.

På selve valgdagen, mandag 9. september er valglokalene i Åmli kommune åpne til følgende tider:

  • Kyrkjebygda: 08.00 - 12.00 og 15.00 - 20.00
  • Nelaug, Dølemo og Gjøvdal: 15.00 - 19.00

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 er valglokalet i Kyrkjebygda (rådhuset) også åpent søndag 8. september fra kl. 13.00 – 16.00.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg
Solgunn Fossli
Saksbehandlar
E-post
Telefon 37 18 52 00

Resepsjon, sentralbord, post