Vedtak om valg av stemmestyrer - Valstyret 18.02.19

Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 oppnevnes følgende til stemmestyrene i Åmli kommune:

Kyrkjebygda:

 • Leder:                    Hans Erik Tangen
 • Nestleder:             Torhild Felle
 • Medlem:                Liv Vik Epletveit
 • Medlem:                Astri Gerd Baasland
 • Første vara:          Trine Krossbekk Agersborg
 • Andre vara:           Lars Gangsei

Nelaug:

 • Leder:                    Rune Vindholmen
 • Nestleder:             Rune Nylund
 • Medlem:                Kåre Ufsvatn
 • Første vara:          Vrål Magne Nylund
 • Andre vara:           Laila Nylund

Dølemo:

 • Leder:                    Sigmund Sandhaug
 • Nestleder:              Ingebjørg Homdal
 • Medlem:                Aslak Homdal
 • Første vara:           Jon Skarli
 • Andre vara:           Ole Moe Hægestøyl

Gjøvdal:

 • Leder:                    Arne Smeland
 • Nestleder:             Olav J. Oland
 • Medlem:                Anne Gerd Jørundland
 • Første vara:          Gerd-Eli Hansen
 • Andre vara:           Frank Sander Nilsen

Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer/nyvalg fram mot valgdagene, dersom det skulle bli nødvendig.

Endringer gjort av administrasjonen etter vedtak:

Nelaug:

Joveig Wiik står på liste og er derfor tatt ut. Rune Nylund er oppnevnt som ny nestleder.

Gjøvdal:

Eldbjørg Smeland skal betjene kirkevalget og har derfor bedt seg fritatt. Anne Gerd Jørundland er oppnevnt.