Vedtak om utlegging av manntall til offentlig ettersyn - Valstyret 18.02.19

Manntallet for Åmli kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset.
Rådmannen bestemmer nærmere tidspunkt for utleggingen.