Vedtak om sted for mottak av forhådsstemmer - Valstyret 18.02.19

Sted for mottak av forhåndsstemmer blir i rådhuset.
I tillegg blir det mottak av forhåndsstemmer en dag på Åmli pleie- og omsorgssenter siste uken før valget.