Vedtak om søndagsval - kommunestyret 29.11.18, sak K-18/111:

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 er valglokalet i Kyrkjebygda (rådhuset) også åpent søndag 8. september fra kl. 13.00 – 16.00.