Vedtak om oppnevning av forhåndsstemmemottakere - Valstyret 18.02.19

Som mottakere av forhåndsstemmer oppnevnes: Solgunn Fossli, Arnhild Smeland, Håvard Råmundsen Molland, Vivian Hagevik, Vidar Kyrdalen og Terje Beruldsen.

Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne nye mottakere av forhåndsstemmer dersom det blir behov for det.