Vedtak om valggjennomføring i Åmli

Valdagen er fastsatt til måndag 9. september 2019. 

På denne sida vil det fortløpande bli lagt ut vedtak som fattast om valet og valavviklinga i Åmli kommune.

Valstyre

Valstyret har same poltitiske samansetning som formannskapet.

Les om formannskapet

Manntallet for Åmli kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset.
Rådmannen bestemmer nærmere tidspunkt for utleggingen.

Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 oppnevnes følgende til stemmestyrene i Åmli kommune:

Som mottakere av forhåndsstemmer oppnevnes: Solgunn Fossli, Arnhild Smeland, Håvard Råmundsen Molland, Vivian Hagevik, Vidar Kyrdalen og Terje Beruldsen.

Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne nye mottakere av forhåndsstemmer dersom det blir behov for det.

Sted for mottak av forhåndsstemmer blir i rådhuset.
I tillegg blir det mottak av forhåndsstemmer en dag på Åmli pleie- og omsorgssenter siste uken før valget.

På selve valgdagen, mandag 9. september er valglokalene i Åmli kommune åpne til følgende tider:

  • Kyrkjebygda: 08.00 - 12.00 og 15.00 - 20.00
  • Nelaug, Dølemo og Gjøvdal: 15.00 - 19.00

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 er valglokalet i Kyrkjebygda (rådhuset) også åpent søndag 8. september fra kl. 13.00 – 16.00.

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland
Arkiv- og systemansvarlig
E-post
Telefon 37 18 52 07
Mobil 913 54 746

Oppgaver:

  • Arkivleder (Veiledning, opplæring, kontroll)
  • Systemansvarlig ephorte (utvikling, opplæring, maler)
  • Nettside og Facebook
  • Utvalgssekretær (innkalling til- og protokoll etter politiske møter, annen oppfølging)
  • Skjenke- og serveringsbevilling (behandle søknader, oppfølging etter kontroller, etablererprøve)
  • Sommerjobb for ungdom
  • Valg
Solgunn Fossli
Saksbehandlar
E-post
Telefon 37 18 52 00

Resepsjon, sentralbord, post