Forhåndsstemme

I Åmli kan du forhåndsstemme på rådhuset kvar virkedag i perioden 12.08. - 06.09 i opningstida som er 08:30 - 15:00.

Hugs å ta med legitimasjon med bilde, og gjerne valkort også.


I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i heile landet. Det er viktig å hugse på at det ikkje er mogleg å angre på stemmegivinga si i Noreg. Det betyr at om du forhåndsstemmer, så kan du ikkje stemme på nytt, heller ikkje på valdagen.

Les meir om forhåndsstemmegivning på valg.no sine nettsider