Forhåndsstemme heime eller ved institusjon

Stemme heime

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførhet ikkje kan møte fram i vallokalet på valgdagane 8. eller 9. september, eller forhåndsstemme på rådhuset i perioden 12.08.-06.09, kan du etter søknad til kommunen få avgi forhåndsstemme heime eller der du oppheld deg. 

Fristen for å søke er måndag 2. september 2019. 

Søknad sendast Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli, eller pr epost til post@amli.kommune.no
Du kan og søke pr telefon, 37 18 52 00

Les meir om å stemme heime
 

Stemme ved institusjon

Det vil bli høve til å forhåndsstemme ved Åmli pleie- og omsorgssenter tysdag 3. september i tidsrommet kl 10:00 - 12:00. Her kan alle som ønskjer det få avlegge forhåndsstemme.

Les meir om å stemme ved institusjon