Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Åmli kommune har som formål å gje ungdom mellom 13 og 18 år høve til å kome med innspel til saker som angår dei, samt å delta i vedtaksprosessar i kommunen. 

Retningsliner for ungdomsrådet er under revisjon. Dei vil bli publisert her når dei er klare.

Medlemmar

Det er endå ikkje valt nytt ungdomsråd for perioden 08.2018-06.2019
Oversikt over valte medlemmar blir publisert her når nytt ungdomsråd er klart.

Sekretær for ungdomsrådet er rektor ved Åmli skule.

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Odd Arne Eliassen
Rektor Åmli skule
E-post
Telefon 37 08 10 72
Mobil 488 80 206