Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Åmli kommune har som formål å gje ungdom mellom 13 og 18 år høve til å kome med innspel til saker som angår dei, samt å delta i vedtaksprosessar i kommunen. 

Medlemmar:

  1. Olav Andreas Neset, leiar
  2. Synne Sandhaug, nestleiar
  3. Ida Hansen
  4. Mathias Svendsen
  5. Sebastian Grashei
  6. Gorm Aasen
  7. Anja Rønning Smeland

Varamedlemmar:

  1. Ingrid Oline Neset
  2. Isak Aaland
  3. Eyvind Lundtveit Askland

Medlemmar av ungdomsrådet 2021-2023 med kontaktinfo

Møte og saksdokument

Retningsliner for ungdomsrådet (PDF, 978 kB)

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Nils Kåre Håkedal
LOS/SLT-koordinator
E-post
Telefon 958 86 604
Mobil 958 86 604