Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Åmli kommune har som formål å gje ungdom mellom 13 og 18 år høve til å kome med innspel til saker som angår dei, samt å delta i vedtaksprosessar i kommunen. 

Retningsliner for ungdomsrådet er under revisjon. Dei vil bli publisert her når dei er klare.

Medlemmar

Det er endå ikkje valt nytt ungdomsråd for perioden 08.2018-06.2019
Oversikt over valte medlemmar blir publisert her når nytt ungdomsråd er klart.

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Odd Arne Eliassen
Rektor Åmli skule
E-post
Telefon 37 08 10 72
Mobil 488 80 206