Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Åmli kommune har som formål å gje ungdom mellom 13 og 18 år høve til å kome med innspel til saker som angår dei, samt å delta i vedtaksprosessar i kommunen. 

Medlemmar:

  1. Olav Andreas Neset, leiar
  2. Anja Rønning Smeland, nestleiar
  3. Ida Hansen
  4. Mathias Svendsen
  5. Sebastian Grashei
  6. Gorm Aasen
  7. Ingrid Oline Neset

Varamedlemmar:

  1. Isak Aaland
  2. Eyvind Lundtveit Askland

Møte og saksdokument

Retningsliner for ungdomsrådet (PDF, 978 kB)

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Nils Kåre Håkedal
LOS/SLT-koordinator
E-post
Telefon 95 88 66 04
Mobil 95 88 66 04